fbpx

Listujte si průvodcem   
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Naši partneři

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Regionální destinační společnost zřízená Moravskoslezským krajem. Členy Poradního orgánu destinační společnosti a zároveň partnery jsou oblastní destinační společnosti turistických oblastí Jeseníky, Beskydy-Valašsko, Poodří-Moravské Kravařsko, Těšínské Slezsko, Opavské Slezsko a Ostrava.

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. provozuje regionální turistický portál severnimorava.travel.

Letiště Leoše Janáčka Ostrava

Historie mezinárodního letiště Ostrava – Mošnov sahá až do prvního desetiletí minulého století. Zde v tehdejší obci Harty žili bratři Žurovcové, regionální letečtí průkopníci, kteří své práce a pokusy prováděli v letech 1909 – 1914.

Dalšímu pokračování zabránila 1. světová válka. Po ní se bratři Josef a Vilém vrátili k civilnímu létání s letounem koupeným z válečných přebytků. Jejich podnikání však za čas ukončil nedostatek finančních prostředků. Místo, kde se nyní letiště Ostrava nachází, bylo poprvé k leteckému provozu použito německou Luftwaffe, která zde po okupaci Československa vybudovala v roce 1939 polní letiště pro přípravu útoku na Polsko. V květnu 1945 je naopak používala první československá smíšená letecká divize. Pak následovalo období nečinnosti a půda byla vrácena svému původnímu účelu, to je zemědělské výrobě.

Novodobá historie začíná rokem 1956 zahájením stavebních prací na současném letišti. Nutno říci, že od počátku bylo jasné, že zde nebude jen dopravní provoz, ale že letiště bude především sloužit potřebám armády. Oficiální zahájení civilního letového provozu je datováno 16. říjnem 1959, kdy zde přistál letoun TU – 104 A a současně byl přenesen veškerý provoz z již nevyhovujícího letiště Ostrava – Hrabůvka, nacházejícího se přímo v městské aglomeraci. Letový provoz zajišťovaný společností ČSA zahrnoval hlavně vnitrostátní, ale i nepravidelné zahraniční lety. Při nich se na půdě mošnovského letiště vystřídaly všechny typy dopravních letounů ČSA, ať již pístových nebo proudových. V 60. a 70. letech tu byl i provoz aerotaxi, v té době dosti rozšířený. Výrazným zlomem se stal rok 1989. Brzy po něm, v roce 1993 došlo k ukončení činnosti vojenské části letiště a tím se také přenesly veškeré starosti související s provozem letiště na bedra ČSL. Dalším důležitým datem byl 1. červenec 2004, kdy bylo letiště Ostrava převedeno z majetku České správy letišť, s.p. do vlastnictví Moravskoslezského kraje. Provozovatelem letiště se stala společnost Letiště Ostrava, a.s..

Letiště Ostrava se stalo dynamicky se rozvíjejícím organismem. Dnes zde můžete potkat letouny nejrůznějších dopravců, bez nadsázky z celého světa na charterových letech, stejně jako stroje domácích leteckých společností. Mezinárodní letiště Ostrava se stalo důležitým partnerem pro rozvoj celého moravskoslezského regionu.

letiste_ostrava

Slezská univerzita Opava

Slezská univerzita v Opavě (zkratka SU, někdy též SLU) je mezi veřejnými vysokými školami České republiky jediná, která po roce 1989 vznikla na „zelené louce“, bez možnosti navázat na delší existenci nějaké jiné předcházející fakulty. Přitom už v roce 1870 usilovalo město Opava o založení univerzity. Vznikla pod názvem „Slezská univerzita“ 28. září 1991 ze dvou fakult Masarykovy univerzity, které ale byly zřízeny jen jeden rok předtím.

Slezská univerzita Opava spolupracuje s Euroregionem Praděd v oblasti praktické výuky studentů a v oblasti výzkumu.

Slezsko bez hranic

Přijměte pozvání do malebného kraje plného kulturních, historických i přírodních krás, navštivte Slezsko bez hranic. Geograficky se tato destinace nachází na území dvou států, Polské republiky a České republiky, je tvořena třemi historickými regiony Prudnickem, Głubczyckem a Krnovskem. Staleté tradice, které spojují celé území, se zapsaly do podob historických měst, hradů a zámků. Křesťanskou kulturu dokladují pozoruhodné sakrální památky.

CzechTourism

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj, která propaguje Jeseníky doma i v zahraničí jako atraktivní turistickou destinaci. Jejím cílem je neustálé zvyšování příjezdů turistů a systematická podpora a rozvoj příjezdového cestovního ruchu. Euroregion Praděd realizuje ve spolupráci s CzechTourism aktivity na podporu prodeje pobytů v Jeseníkách, tj. fam tripy pro domácí i zahraniční cestovní kanceláře a touroperátory, press tripy pro domácí i zahraniční novináře a různé prezentační a propagační akce (tiskové konference, prospektový servis apod.). Agentura CzechTourism v letošním roce oslavuje 20 let od svého založení.

Cyklisté vítáni

Cyklisté vítáni je celonárodní certifikační systém v ČR, který označuje stravovací a ubytovací zařízení, kempy a turistické cíle vybavené pro potřeby cyklistů. Turistická zařízení, která projdou certifikací, jsou označena zelenobílou známkou s usmívajícím se kolem. Chcete-li pro sebe i svá kola to nejlepší, zařízení Cyklisté vítáni jsou právě pro vás!

CzechTourism