fbpx

Listujte si průvodcem   
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Obec památných stromů

Lidé si zde zřejmě stromů vždycky nesmírně vážili a tak na katastru obce Dolní Moravice v okrese Bruntál najdeme neuvěřitelných čtrnáct památných stromů vyhlášených v letech 1998 až 2001. Nejvíce je lip, ale patří k nim také kaštan, modřín, dub či klen. Mnohé z nich drží i rekordy, jsou nejmohutnější svého druhu na území České republiky.
Hadí královna (č. 17 na mapce)
Všem vévodí lípa velkolistá, nazvaná Hadí královna. Památným stromem byla vyhlášena v roce 1998, kdy obvod kmene dosahoval devět metrů a výška 24 metrů. Odhadované stáří je 400 – 500 let. Tento opravdový obr, s mohutnými kořenovými náběhy, má největší obvod kmene v CHKO Jeseníky. Navíc se k ní váží pověsti. Například o tom, jak jeden chalupník pod ní objevil hada se zlatou korunkou. Tu mu vzal, ale hadí pomsta byla krutá – přišel o dobytek a blesk zapálil i jeho chalupu.

S lípou nazvanou Hadí královna se pojí různé pověsti. Foto: Archiv obce Dolní Moravice

Lípa pod panorámkou (č. 10 na mapce)
Lípa evropská vyhlášená za památný strom v roce 1998, kdy měla obvod kmene 500 cm, a výšku 23 metrů, odhadované stáří 250 – 300 let. V současné době jde o listnatý památný strom rostoucí v nejvyšší poloze v Jeseníkách (přes 800 metrů nad mořem).
Lípa nad ovčínem (č. 11 na mapce)
Lípa srdčitá, vyhlášená za památný strom v roce 1998, kdy obvod kmene měl 526 cm a výšku 22 metrů, odhadované stáří 250 – 350 let. Strom u pozůstatků rozsáhlé horské usedlosti patřil zřejmě k “rodovým“ stromům.
Jasan v zatáčce pod kostelem v Nové Vsi (č. 12 na mapce)
Jasan ztepilý byl vyhlášený za památný v roce 1998, kdy měl obvod kmene 309 cm, výšku stromu 25 metrů a odhadované stáří 160 – 200 let.
Kaštan v Nové Vsi (č. 13 na mapce)
Jírovec maďal, vyhlášený za památný v roce 1998. Patří mezi nejmohutnější svého druhu na území České republiky a je zřejmě jeden z prvních jírovců, které byly v ČR vysazeny. V době vyhlášení měl obvod kmene 577 cm, výšku 23 metrů, odhadované stáří 300 – 350 let.
Lípa U Franz-Franze (č. 14 na mapce)
Lípa velkolistá, památný strom vyhlášený v roce 1998, kdy obvod kmene byl 466 cm, výška stromu 16 metrů, odhadované stáří 260 – 320 let. V blízkosti stávala před válkou rozlehlá usedlost s hostincem tohoto jména. Svým vzhledem patří k nejpůsobivějším stromům.
Modřín nad Horní Moravicí (č. 15 na mapce)
Modřín evropský, vyhlášený za památný v roce 2001, kdy obvod kmene dosahoval 260 cm, výška stromu byla 28 metrů a odhadované stáří 120 – 160 let. Strom patří k nejstatnějším jesenickým modřínům. Snáší nápory větrů a námrazy i na živiny nepříliš bohatou půdu a hrdě shlíží do údolí Moravického potoka.
Lípa u bývalého Rómerova statku (č. 16 na mapce)
Lípa evropská byla vyhlášená za památný strom v roce 1998, kdy obvod kmene měřil 405 cm, výška stromu byla 21 metrů, odhadované stáří 230 – 280 let. V blízkosti stával starý rozlehlý statek, který byl v padesátých letech 20. století zbourán.
Klen u zděné trafostanice (č. 18 na mapce)
Javor klen byl vyhlášený za památný v roce 1998, měl tehdy obvod kmene 347 cm, výšku 20 metrů a odhadované stáří 160 – 200 let. Nejstarší javor horský v obci. Nádherným vzrůstem dominuje okolí.
Jasan u č.p. 47 v Horní Moravici (č. 19 na mapce)
Jasan ztepilý, památný strom vyhlášený v roce 1998. Základní údaje v době vyhlášení: obvod kmene 349 cm, výška stromu 20 metrů, odhadované stáří 170– 220 let. Strom měl pro tento druh neobvyklý tvar koruny, jejíž šířka je větší než výška. Tento tvar byl však ovlivněn zdravotním řezem, který eliminoval do značné míry proschlou severní část.
Dub u hasičárny (č. 20 na mapce)
Kříženec dubu zimního a letního, strom vyhlášený za památný v roce 1999, měl tehdy obvod kmene 313 cm, výšku 24 metrů a odhadované stáří 160 – 200 let. Jeden z nejstarších dubů v těchto klimatických podmínkách. Duby zde rostou nad horní hranici svého přirozeného výskytu.
Dvě lípy u sochy sv. Jana Nepomuckého (č. 21 na mapce)
Lípy srdčité, památné stromy vyhlášené v roce 1999. Obvod jejich kmenů měl tehdy 340 cm, výška stromů byla 20 metrů a odhadované stáří 150 – 200 let. Stromy jsou živým doplňkem kulturní památky sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1751.
Lípa u sochy Immaculaty (č. 22 na mapce)
Lípa velkolistá, strom vyhlášený za památný v roce 1999 s obvodem kmene 625 cm, výškou 28 metrů a odhadovaným stářím 250 – 350 let. Strom je živým doplňkem kulturní památky, sochy Immaculaty, z roku 1764. Lípa byla v době osazení sochy zřejmě už vzrostlým stromem.
Lípa u hřiště (č. 23 na mapce)
Lípa evropská, vyhlášená památným stromem v roce 2001, kdy měla obvod kmene 530 cm, výšku 22 metrů, odhadované stáří 250 – 300 let. Strom tvoří krajinnou dominantu na rozhraní zastavěné části obce a volné krajiny.

Mapka s vyznačenými památnými stromy. Foto: Archiv obce Dolní Moravice

CzechTourism