fbpx

Listujte si průvodcem



   
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Poselství Kyklopů

Nejmladší geologické období, čtvrtohory, zanechalo v Jeseníkách zajímavé stopy. Jsou jimi bludné nebo-li eratické kameny. V této době „ledové“ se totiž v důsledku poklesu průměrné roční teploty na 4,5°C rozšířil pevninský ledovec ze Skandinávie až k úpatí našich pohraničních hor Jeseníkům. Mocnost ledovcového příkrovu dosahovala v regionu asi 200 metrů. Postupující ledovec sunul ze severu na naše území větší či menší valouny různých druhů křemene, pazourků a zejména červené žuly. Tvar balvanů uvězněných v ledovci byl nepravidelný, ale jejich stěny a rohy byly ohlazeny posouváním po skalnatém podkladě při mnoho set kilometrů dlouhém transportu. Balvany ze severního Švédska do Moravské brány urazily cestu až 1 500 km. Ledovcové čelo na Osoblažsku a Vidnavsku zabrzdil Hrubý Jeseník. Na Krnovsku pak výběžky Nízkého Jeseníku.

Liptáňský bludný kámen. Foto: archiv obce Liptáň

Z období před 250 – 800 tisíci lety připutoval bludný balvan ležící u obce Liptáň. Na Osoblažsko ho zavlekl pevninský ledovec z jižního Švédska. Tato ojedinělá přírodní památka má rozměry 220 x 130 x 120 cm a přibližnou hmotnost 4,7  tuny. Patří k největším bludným balvanům v České republice. Málo se ví, o bludném balvanu v Úvalně, ačkoliv patří mezi největší eratické kameny České republiky. Na výšku měří okolo dvou metrů. Jeho část je však zapuštěna v zemi, takže nejdelší z os tohoto bludného balvanu bude mít minimálně o nějaký ten centimetr navíc. V současnosti je z něj památník.
Známý je bludný balvan v parku před Vodní tvrzí v Jeseníku. Pochází z jihovýchodního Švédska z provincie Smâland od měst Vestervik či Oskarhamn. Přímá vzdálenost do slezského Jeseníku je odtud asi 850 kilometrů, a to je také cesta, kterou pomocí ledovce dvoutunový balvan ve čtvrtohorách překonal.

Expozice bludných balvanů ve Velké Kraši. Foto: archiv obce Velká Kraš

Několikatunové bludné balvany lze spatřit ve Vidnavě. Zde posloužily rovněž při stavbě památníku k výročí 700 let založení obce, najdete je i za radnicí, u výchovného ústavu, na školním hřišti, ve sportovním areálu TJ Vidnava a na Mírovém náměstí. V nedaleké Velké Kraši vznikla zásluhou mineraloga Martina Hanáčka velká expozice bludných balvanů v parčíku nedaleko koupaliště. Tvoří ji 72 exponátů. Horniny švédského, baltského a finského původu dosahují délky od 50 do 170 cm. Nejmohutnější měří 125 x 120 x 110 cm a váží 2,02 tuny.
viola_s_tuzkou_100Než vědci asi před 130 lety došli k ledovcové teorii, vysvětlovala se přítomnost červených balvanů ve Slezsku různě. Třeba pomocí bájí a pověstí o místních Kyklopech nebo čertech až po pseudovědecké zdůvodnění, že balvany vychrlily do polí jesenické sopky. Sbírky bludných balvanů naleznete také v Obecním muzeu v Bohušově, Muzeum v Jeseníku a v geologické expozici v Karlově Studánce.

CzechTourism