fbpx

Listujte si průvodcem   
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Za sopkami na Bruntálsko

Kdo by nechtěl vidět na vlastní oči sopku? Netřeba jezdit nikam daleko, máme je i doma ve Slunečné vrchovině. Ta je páteří Bruntálské vrchoviny, kterou doplňuje nejmladší geologický útvar v České republice – Jesenické sopky činné na přelomu třetihor a čtvrtohor.
Nejvyšší a patrně nejstarší z bruntálských sopek jsou Velký (780 m n.m.) a Malý Roudný nad obcí Roudno. Ze tří lávových proudů Velkého Roudného je nejdelší severovýchodní proud. Kráter už neexistuje. Stratovulkány, tvořené z velké části sypkým, málo zpevněným materiálem, totiž podléhají velmi snadno erozi a jejich původní tvar ze zemského povrchu působením vody, větru a jiných přírodních vlivů rychle mizí.

Kaplička na Velkém Roudném. Foto: http://www.mubruntal.cz

Jednou z nejmladších sopek na našem území je přírodní památka Uhlířský vrch (672 m n. m.). Představuje poněkud jiný stratovulkán než Velký Roudný. Lávový proud, který vytékal ze sopky východním a severovýchodním směrem, je tvořen alkalickým čedičem. Nad stěnou stojí malebný kostel Panny Marie Pomocné, což je jednolodní barokní stavba z let 1755 – 1758. Čtyřřadá lipová alej byla vysázena na popud komtura svobodného pána von Riedheim téměř před tři sta lety.

Letecký snímek Uhlířského vrchu. Foto: Archiv EUR Praděd

Na Sicílii pod sopkou Etnou je město Messina a u nás pod Venušinou sopkou (655 m n.m.) je obec Mezina. Autorem této zeměpisné slovní hříčky je významný bruntálský botanik Jaromír Diener. Vrchol sopky tvoří rezavě zbarvené strusky a sopečný písek, které byly v minulosti intenzivně těženy jako stavební materiál. Roste zde vzácná rostlina rozchodník žlutý. Venušina sopka dosud nebyla prohlášena za chráněné území. Jeden z jejich dvou lávových proudů pokrývá terasové štěrkové podloží Černého potoka. Tento lom pod Venušinou sopkou představuje nejhezčí ukázku kamenných varhan na Moravě a ve Slezsku a je chráněn jako přírodní památka pod názvem Lávový proud u Meziny.

Lávový proud u Meziny. Foto: Archiv EUR Praděd

 

CzechTourism