Nenechte si ujít výstavu o zemědělské krajině

Nenechte si ujít výstavu o zemědělské krajině

18.05.2022 | Ostatní
O vlivu člověka na zemědělskou krajinu se více dozvíte na výstavě Kraj!na, kterou uvidíte na zámku v Janovicích u Rýmařova. Její autoři se snaží najít odpověď na otázku, jak každý z nás může naší krajinu ovlivnit. Nepředkládají však všestranná řešení, spíše upozorňují na možnosti drobných změn k lepšímu, které mohou mít pozitivní dopad na okolí i náš život.

Autoři z Ústavu plánování krajiny Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity na modelu a mapách představují změny v krajině od 19. století po současnost a hledají vazbu mezi tváří krajiny a její funkčností. Výstava KRAJ!NA je součástí projektu, který se zabývá poplužními dvory, fenoménem, který určoval podobu krajiny od 16. století. Jeho cílem je získat objektivní informace o vývoji krajiny od Josefínského katastru (přibližně od roku 1820) do současnosti. A to především změn velikosti a tvaru zemědělských pozemků v popluží panských dvorů. Výstava téma posouvá dál a hledá cestu k odpověď na otázku, jak nás může krajina z přelomu 19. a 20. století dodnes inspirovat a co může udělat každý z nás. Výstava potrvá do 31. října 2022.