fbpx
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Objevte historii plnou rytířských turnajů i loupežníků

Milujete historii? Zejména tu tajemnou, plnou rytířských turnajů, obléhání, překonávání vodních příkopů… Pak se vydejte na výlet do Vrbna pod Pradědem. V jeho okolí se totiž nachází několik zřícenin středověkých hradů. Pouze dva kilometry od města na Zámecké hoře v nadmořské výšce 854 metrů narazíte na zbytky středověkého hradu Fürstenwalde. Shlížel na tehdejší hornickou osadu, soutok tří řek – Černé, Střední a Bílé Opavy a hlídal obchodní stezky.
Postavit ho dal zřejmě opavský kníže Mikuláš II. Opavský z rodu Přemyslovců jako lovecké a odpočinkové sídlo. O knížecím založení hradu vypovídá jeho název, v českém překladu Knížecí les. Do dnešní doby se z něj zachovaly pouze obvodové hradby vyčnívající jen velmi málo nad terén a malé zbytky zdiva paláce a věže. Z Vrbna pod Pradědem vás k němu dovede červená turistická značka. Odpočinout si tu můžete v dřevěné vyhlídce s možností posezení. Budete mít nádherné výhledy do údolí Bílého Potoka, Ludvíkova a částečně i do Vrbna.

Zřícenina hradu Fürstenwalde. Foto: Archiv MÚ Vrbno pod Pradědem

Weissenstein neboli Pustý hrad se nachází západně asi čtyři kilometry od Vrbna pod Pradědem na západním úpatí hory Pytlák. Hrad stál na osamoceném skalním útvaru na strmém levém břehu Bílého potoka v nadmořské výšce 730 metrů. Byl pravděpodobně postaven v druhé polovině 13. století. Do dnešních dnů se dochovaly jen části zdiva budov, vytesaný otvor ve skále, část příkopu vybudovaného u úpatí skály a zbytky hradeb vymezujících hospodářské zázemí, nyní zarostlé hustým mladým lesem. Ke zřícenině se dostanete po zelené turistické trase z místní části Vrbna -Železná. Na rozcestníku Hutě se dáte po modré turistické trase přes Bílý potok.
Jen asi o 250 metrů dál do kopce dojdete ke zřícenině nevelkého strážního hrádku Rabenstein. S Weissensteinem tvořil v českých zemích neobvyklé strážní dvouhradí. Rozkládá se na dvojklanném skalisku na úbočí hory Pytlák v nadmořské výšce cca 810 metru. Byl velmi malým hradem bez sídelní funkce. Pochází z 2. poloviny 13. století a do dnešní doby se zachovaly jen velmi malé zbytky strážní věže s pravděpodobně druhotně proraženým vstupem a základy obezdění dvorku mezi skalami.
Nejvýše položený hrad na Moravě a ve Slezsku Quinburg byl postaven v téměř nepřístupné odlehlé části Medvědího vrchu, nad Sokolími skalami. Jeho zříceninu hledejte severně od Vrbna pod Pradědem v nadmořské výšce 957 metrů. Podle nemnoha nálezů keramiky a z historických souvislostí je pravděpodobné, že byl postaven na přelomu 13. a 14. století. Na místě se dochovaly už jen zbytky zdí a výlet k němu znamená túru téměř liduprázdnou ale kouzelnou krajinou. Z vrcholu Sokolích skal se nabízí jedinečný rozhled. Lze spatřit Heřmanovice, nad nimi vypínající se Komoru a Smrčník, Příčnou horu s Táborskými skálami. Za dobré viditelnosti lze spatřit sedlem nad Forvizem město Prudnik. Návštěva trosek bývalého hradu rozhodně není nedělní procházkou pro rodinu s malými dětmi. Z Vrbna k němu dojdete pěšky po 9,5 kilometru dlouhé trase vedoucí po naučné stezce Údolím lapků z Drakova, nebo máte možnost přiblížit si cestu autem do osady Drakov, odkud je to k cíli pěšky už jen 4,5 kilometru.

Zřícenina hradu Quinburg. Foto: Archiv MÚ Vrbno pod Pradědem

Zbytky hradní zříceniny Freudensteinu se rozkládají na vyvýšeném konci úzkého skalnatého hřebene čtyři kilometry východně od Vrbna pod Pradědem nad silnicí do Andělské Hory. Archeologický materiál z hradu datoval jeho existenci od 2. poloviny 13. století do poloviny 14. století. Založil jej zřejmě moravský markrabě a později český král Přemysl Otakar II. Zajímavostí je jeho oválná dispozice, chráněn býval příkopem a mohutným valem. Z hradu se dochoval právě mohutný val, téměř zasypaný příkop a velmi skrovné zbytky zdiva budov. Ke zřícenině se dostanete z Vrbna po červené turistické značce (k rozcestníku Pod Šindelnou) a dále po Rýmařovské cyklostezce č. 6076. Je také možné využít žlutou turistickou trasu z Karlovic.

Zřícenina hradu Freudenstein. Foto: Archiv MÚ Vrbno pod Pradědem

Zřícenina hradu Koberstein (912 m n. m.) se nachází nedaleko osady Rejvíz. Hrad vznikl koncem 13. století, kdy střežil kupeckou stezku podél Černé Opavy, která vedla na území Vratislavského biskupství. Počátkem 16. století se Koberštejn stal loupežnickým sídlem, a to až do 17. století. Nejproslulejším loupežníkem byl Waldemar, který unesl dceru posledního rytíře z Vrbna a v krvavé bitvě na loukách k Hornímu Údolí jej zabil. Koberštejn je však také opředen pověstmi o zlaté kuželně a skřítcích. Podle legendy tu prý jednou místní pasáci pomáhali trpaslíkům stavět kuželky ze zlata a stříbra a byli za to bohatě odměněni. Z kamenné vyhlídky za hradem lze vidět Starý Rejvíz  i sousední Polsko. Ke zřícenině hradu se dostanete z Vrbna po naučné stezce Údolím lapků z Drakova.  Skály hradu dnes slouží horolezcům. Při výšce 25 metrů nabízejí asi 60 cest v kolmých stěnách s několika převisy.