fbpx
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Ostrůvek teplomilné květeny

Hrát si a poznávat přitom přírodu, která nás obklopuje přímo ve městě, je možné na nové naučné stezce na Kabátově kopci v Krnově. Mezi Ježnickou a Albrechtickou ulicí rostou dnes už ohrožené druhy rostlin – třeba vstavač mužský, bělolist žlutavý, bělolist rolní nebo mochna přímá. Podrobnosti o zajímavé přírodní lokalitě se zájemci dovědí z devíti informačních panelů, z nichž část je interaktivních – s pexesem, skrývačkami nebo hádankami. Na některých jsou nainstalovány hmyzí domky.

Domečky pro hmez. Foto: Archiv MIC Krnov

Kabátův kopec, nazývaný Horky, tvoří komplex luk, remízků a křovin a jde o jeden z ostrůvků teplomilné květeny na Krnovsku. Podle autora naučné stezky Adriána Czerníka vzácné rostliny a živočichové zde přežili hlavně proto, že tady bylo vojenské cvičiště a území se nezastavělo. „Může se to zdát hodně zvláštní, ale díky této činnosti se přírodě, konkrétně rostlinám a hmyzu vázanému na nelesní biotopy, velmi dobře vedlo. Myslím si, že většina lidí neví, jak cennou lokalitu za svými domy mají,“ uvedl A. Czerník.

Jedna z informačních tabulí. Foto: Archiv MIC Krnov

Odborníci zde zaznamenali výskyt dvaačtyřiceti druhů denních motýlů, mezi nimi nechybí modrásek lesní, otakárek fenyklový či ohniváček černočárný. Z dalších bezobratlých zde žije čmelák, zlatohlávek tmavý, ale také drvodělka potulná, která se v rámci České republiky vyskytuje pouze ojediněle v nejteplejších územích. Krnov představuje teprve čtvrtou lokalitu v republice, kde byla objevena. Seznam cenných živočichů je rozsáhlý. Obsahuje také ještěrku obecnou, užovku obojkovou i hladkou, zmiji obecnou, slepýše křehkého, ťuhýka obecného či krutihlava obecného.

viola_s_tuzkou_100 Stezka začíná u autobusové zastávky MHD Pod Ježníkem a měří 3,5 kilometru. Odpočinout si během procházky můžete na pěti akatových lavičkách. Projít ji lze za dvě hodiny.