fbpx
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Prohlédněte si sakrální památky

V Jeseníkách se nachází mnoho sakrálních památek. Patří k nim například poutní kostel v Krnově-Cvilíně. Poutní areál s kostelem Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže v lednu 2018 Vláda ČR vyhlásila národní kulturní památkou. Barokní kostel byl postaven na místě původního dřevěného kostelíka v letech 1722 – 1728. V roce 1786 byl z nařízení císaře Josefa II. uzavřen a určen ke zboření. Zachránili ho čtyři krnovští měšťané, kteří jej za 406 zlatých koupili. Císařským výnosem však nebylo dovoleno, aby kostel spravovali minorité, proto přešel do vlastnictví města Krnova a duchovní správu nad ním převzali diecézní kněží. Řád minoritů cvilínský kostel znovu získal až v roce 1940. Stalo se tak výměnou za pozemky, které město nutně potřebovalo ke svému rozvoji. Válečné události v roce 1945 kostel velmi poškodily, požárem byla poničena především levá věž i vzácné fresky.

Cvilínský poutní kostel. Foto: Archiv EUR Praděd

Další krnovský kostel sv. Benedikta se nachází u výpadovky na Bruntál v Kostelci. Ukrývá vzácné středověké malby staré více než půl tisíciletí. Původní jednolodní románský kostel s čtvercovým presbytářem a apsidou na východní straně, ve kterém se nacházejí odkryté nástěnné středověké malby, byl postaven zřejmě ve 2. polovině 13. století.

Věže kostela sv. Martina. Foto: Monika Vyležíková

Mezi významné objekty v Krnově, které září do noci, se zařadil kostel sv. Martina. Jeho nejstarší písemně doložené dějiny sahají až k přelomu 13. a 14. století, kdy nad ním převzal patronát Řád německých rytířů. Původně byl založen jako gotická stavba. Dvě věže odlišného vzhledu byly součástí městského ochranného systému. Jsou vysoké šedesát sedm metrů. Dochovalo se dokonce i datum přestavby věží z roku 1554. Ve stejné době byla postavena kaple sv. Kříže. V roce 1779 byl Krnov zachvácen rozsáhlým požárem, kostel byl poničen a jeho přestavba proběhla v pozdně barokním slohu. Ve stejném slohu byl upraven i interiér kostela včetně hlavního oltáře. Na severní straně kostela jsou umístěny cenné renesanční náhrobky které se dochovaly z období 16. století. V chrámu jsou obrazy neznámých autorů, které pocházejí z 18. století. Při severní straně kostela, mezi kostelem sv. Martina a farou, je vidět mariánský sloup s pískovcovou zlacenou sochou Panny Marie Immaculaty z roku1764. V tomto kostele je pro návštěvníky přístupná pouze věž s bytem hlásného a vyhlídkou.

Fresky v kostele v Hrozové. Foto: Archiv obce Rusín

Mimořádně vzácný kostel sv. Michaela Archanděla v Hrozové najdete na Osoblažsku. K vidění jsou torza nástěnných maleb s postavami světců v nadživotní velikosti z konce 13. a ze 14. století. Tento soubor pozdně románských fresek náleží na moravsko-slezském pomezí k nejdůležitějším objevům posledních desetiletí. V Moravskoslezském kraji patří výmalba presbytáře v Hrozové k nejstarším známým projevům nástěnného malířství nezměrné kulturně historické hodnoty.
Nově se turisté podívají do poutního kostelu Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova, který je atraktivní také barokní křížovou cestou. Ta začíná přímo u kostela a míří na Křížový vrch nad obcí. Na Osoblažsku bude nově otevřen kostel sv. Martina v Bohušově. Založen byl po roce 1255.  Gotická stavba byla později pozměněna a doplněna barokními prvky. Po požáru roku 1800 byl kostel opraven do nynější podoby. Nejzajímavější nálezy představují kamenné renesanční náhrobníky v kněžišti asi 35 cm hluboko pod poslední úrovní podlahy.

V roce 2020 budou některá z nich otevřeny veřejnosti v rámci projektu Otevřené chrámy od 8. června do 1. listopadu. Přítomen bude průvodce, který zájemce seznámí s historií kostela.