fbpx
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Za dějinami Československa do Osoblahy

Netradiční muzeum o životě v Československu, jediném a zatím posledním společném státu Čechů a Slováků, najdete v Osoblaze. U zrodu stáli dva nadšenci – Tomáš Sulek a Marian Hrabovský, kteří obětavě prolézali staré půdy, sběrné dvory, skládky a snažili se z nalezených předmětů vytvořit muzejní expozice o dobách nedávných a pro mnohé stále ještě živých.
Výstavní prostory připomínají návštěvníkům radosti i strasti v životě občanů Československé republiky v letech 1918 až 1992, kdy společný stát Čechů a Slováků zanikl. Jak autoři uvádějí, nechtějí nostalgicky vzpomínat na zašlé „staré dobré časy“, ale spíše

Milovníci hudby zavzpomínají, jejich potomci neuvěří… Foto: Archiv Muzeum Osoblaha

úsměvnou formou informovat mladou generaci, a té zkušenější připomenout, jak se kdysi v dobrém i zlém společně žilo. A technické novinky, které to soužití ulehčovaly.
V muzeu najdete rovněž další expozice věnované o osvobození Osoblahy, šicím strojům a zemědělskému nářadí, zajímavou sbírku elektrotechniky nebo třeba kuchyňského vybavení. Návštěvníci mohou posedět v obývacím pokoji doslova vystřiženém ze života svých babiček a prohlédnout ložnici prababiček. Expozici doplňují nejrůznější zajímavosti a kuriozity, ale také dětský koutek s retro hračkami a časopisem ABC mladých techniků a přírodovědců.

Na návštěvě u praprarodičů. Foto: Archiv Muzeum Osoblaha

Představy návštěvníkům o životě v tzv. první republice, v období reálného socialismu i po sametové revoluci doplňuje knihovna. Tvoří ji více než 3 000 svazků, především z doby Československa. Najdete tu knihy z první republiky, legionářskou literaturu i klasickou červenou knihovnu. Z doby socialistické nechybí spisy Klementa Gottwalda a komunistická literatura. Seznámíte se se solidní sbírkou děl Aloise Jiráska i československé protiválečné literatury. Knihovna obsahuje beletrii, poezii, naučně populární i vědeckou literaturu a samozřejmě detektivky. Knihy zde nepůjčují mimo budovu, v době návštěvy muzea jsou však všem k dispozici. Mimo české a slovenské literatury tu najdete literaturu v němčině, angličtině, ruštině a řečtině. Najdete i svázané časopisy – Stadion, Květy, Svět motorů a další.

Výběr z děl Aloise Jiráska je rozsáhlý. Foto: Archiv Muzeum Osoblaha

Muzeum sídlí v Hrnčířské ulici a otevřeno je od červena do září každou sobotu a neděli od 13 – 15 hodin. Po telefonické domluvě lze prohlídku objednat i mimo otevírací hodiny a zpříjemnit si ji kávou nebo čajem. A přitom polistovat dobovými knihami či časopisy. Telefonní čísla: 739 284 972 nebo 604 839 369.