fbpx

Listujte si průvodcem   
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Čekání na Ježíška zkrátí výstavy

Jak voda formovala jesenickou krajinu? A jak se podílela na nezměrném bohatství rostlinných a živočišných druhů? Právě to a mnoho jiného se dozvíte na výstavě Bohatství vody a ledu až do 14. března 2021 v galerii Vodní tvrz Vlastivědného muzea Jesenicka. V další expozici Od Červeného kříže k Winterhilfe zjistíte, jak drobné sbě­ratelské předměty, které do­bývají v dnešní době aukce, dříve sloužily k získávání pří­spěvků na pomoc strádajícím vojákům. Války totiž provází lidstvo od pradáv­na, avšak až v posledních dvou staletích funguje organiza­ce, která zmírňuje utrpení jak vojáků i civilistů – Červený kříž. Uvidíte expo­náty, které dokládají charitativní činnost tohoto mezinárodního hnutí. První svě­tovou válku přiblíží různé štíty ze sbírek muzea a soukromých sbě­ra­telů, druhou světovou válku pak fenomén zvaný Winter­hilfe. Výstava potrvá do 14. února 2021.