fbpx

Listujte si průvodcem   
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Místo kleče se na svahy Pradědu možná vrátí i violka žlutá sudetská

Rodiče mi vybrali jméno po květince violka žlutá sudetská. A tak mne potěšila slova vedoucího Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky Petra Šaje, že i tato rostlinka by se měla vrátit na svahy Pradědu. Právě zde je totiž možné v těchto dnech vidět pracovníky, kteří vyřezávají porosty borovice kleče. Tato nepůvodní kosodřevina stále více zarůstá cenné vysokohorské trávníky a ovlivňuje výjimečné území národní přírodní rezervace. Jejím odstraněním dojde k obnově původní skladby rostlin horských holí.
„Po zkušenostech z dříve vyřezaných lokalit předpokládáme postupný návrat původních vyfoukávaných trávníků s typicky horskými druhy, jako jsou třeba jestřábníky a violky žluté sudetské,“ dodal Petr Šaj. Podle něj bude vyřezáno 4,3 ha kleče, což odpovídá zhruba ploše Václavského náměstí. Především kvůli tomu, že horská tundra je mimořádně zranitelná a území je velmi špatně dopravně dostupné, byl pro přesun vyřezané kleče zvolen vrtulník. Transport proběhne mimo období prázdnin, víkendů a jelení říje. Kleč se bude vyřezávat na Vysoké holi, Velkém Máji a v Jelením dole.
Kleč původem z Alp vysadili v nejvyšších partiích Jeseníků původní němečtí obyvatelé a lesníci. Důvodem byla ochrana svahů, na kterých hospodařili, před sesuvy a lavinami. Ohroženy byly také lesy. Kleči se v podmínkách Jeseníků dařilo a rychle se rozrůstala, takže ji nakonec odborníci označili za škůdce a ničitele vzácné horské jesenické vegetace.

Pohled na Praděd z Ovčárny. Foto: Archiv EUR Praděd

Pohled na Praděd z Ovčárny. Foto: Archiv EUR Praděd