fbpx

Listujte si průvodcem   
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Oblíbená historická koncertní síň získá novou střechu i omítky

Jedna z unikátních historických památek v Krnově koncertní síň sv. Ducha dostane letos novou střechu a fasádu. Termín dokončení prací, které začaly začátkem května, je v listopadu 2020. Nová střecha bude z přírodní břidlice, tedy ze stejného materiálu jako v současnosti. Vymění se oplechování na střeše i střešní okna, opraví fasáda, zajistí štítové zdi s atikami a bude vybudována dešťová kanalizace. Barevné řešení fasády vychází ze současného stavu.
Bývalý kostel sv. Ducha patří k nejstarším stavbám ve městě. Její počátky se datují do 80. let 13. století, kostel však byl během staletí několikrát přestavován a upravován. Kolem poloviny 15. století ho neznámý autor vyzdobil dvaceti sedmi freskami s výjevy ze Starého a Nového zákona seřazených do pásu. Svým rozsahem, stářím i způsobem zpracování je tento soubor jedinečným na území celé severní Moravy a Slezska. V období reformace byl kostel používán jako sýpka a hospoda. V 17. století získal novou průčelní fasádu, štít a v lodi dvě barokní okna, střecha byla osazena věžičkou. Koncem 19. století přestal být kostel využíván a počátkem 20. století byl uzavřen.
Záchranné práce a rekonstrukce gotického kostela sv. Ducha i přilehlého barokního špitálu začaly v 80. letech 20. století. Kulturní památka, v níž vznikla koncertní síň, byla veřejnosti zpřístupněna v listopadu 1988. Nyní se tu konají koncerty, přednášky, slavnostní předávání vysvědčení a mnohé zamilované páry si pod historickou klenbou říkají své ano.

Koncertní síň sv. Ducha teď nějaký čas bude zdobit lešení. Foto: Archiv MÚ Krnov

Zdroj: MÚ Krnov