fbpx

Listujte si průvodcem   
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Po stopách lidského umu

Lidé si odpradávna práci různě ulehčovali a tak v průběhu staletí vznikala velmi důmyslná díla. Patří k nim i malé pece na pálení vápna. Nejstarší vápenku v Olomouckém kraji najdete ve městě Javorník. Hned za posledními domy v malebném údolí Javornického potoka objevíte unikátní stavbu připomínající kruhovou baštu středověkého hradu. Pec ve tvaru komolého kužele postavil z lomového kamene v roce 1833 Josef Meigsner. Šachta je vyzděná cihlami. Zděná vápenná pec tu stávala už dříve a vápno se v ní pálilo až do roku 1818.
Jednoduchá a důmyslná zařízení v podobném stylu najdeme i jinde. Asi nejbližší je zrekonstruovaná šachtová pec v nedalekých Velkých Kuněticích. V obci Supíkovice, kousek od Jeskyní Na Špičáku, naleznete další vápenku. Jedná se o technickou památku o výšce téměř 14 metrů a obvodu 38 metrů. Postavena byla v roce 1856 A. Dreschlerem, její provoz byl ukončen v roce 1908. Součástí naučné stezky Krajem Rychlebských hor je kamenná šachtová vápenka ve Vápenné.
K ojedinělým podobným zachovalým dokladům lidské činnosti v Moravskoslezském kraji patří šachtová pec v Razové. V naší republice je raritou, protože tyto malé vápenky byly většinou po skončení činnosti zbourány. Doba vzniku poslední z nich je doložena úředním povolením k otevření lomu a pálenice z roku 1912. Válcovitá stavba, připomínající miniaturní hradní věž, je postavena z různých druhů hrubého lomového kamene, od žulových a znělcových balvanů, až po tufové a tufitové kvádry.

Vápenka u města Javorník. Foto: Archiv Město Javorník

Vápenka v Razové. Foto: Michal Mikulec