fbpx

Listujte si průvodcem   
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Počet ubytovaných návštěvníků ve východních Jeseníkách loni vzrostl o dvacet procent

Jeseníky, které zahrnují moravskoslezskou část těchto hor, zaznamenaly v loňském roce rekordní návštěvnost. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.  O více informací jsme požádali Michala Blaška, výkonného manažera destinační společnosti Euroregion Praděd:

pokusKolik návštěvníků přijelo do Jeseníků v roce 2017?
Zájem o Jeseníky se neustále zvyšuje. V jejich moravskoslezské části se podle údajů ČSÚ ubytovalo v hotelích, penzionech a dalších zařízeních celkem 184 672 hostů, což je o 29 476 více než v roce 2016.  V procentuálním vyjádření to činí 20,2 procenta.

Jenže turisté a rekreanti, kteří do Jeseníků zavítají, u nás většinou prožijí více dnů.
Ano, to je potěšitelná zpráva, protože ekonomická výkonnost destinace je měřena právě ukazatelem sledujícím celkový počet přenocování. Loni jich bylo 602 077, což je o 119 620 více oproti roku 2016. V procentuálním vyjádření se jedná o nárůst 24,8 procenta.  Z těchto údajů se dá usoudit, že doba pobytu vzrostla pravděpodobně díky růstu oblíbenosti destinace a její rozšířené nabídce. Je to zásluha všech, kteří se turistům a rekreantům v Jeseníkách věnují. Rád bych poděkoval Radě pro cestovní ruch Euroregionu Praděd a našim partnerům, jež se podíleli na přípravě a prodeji produktů: projektovému týmu destinačního managementu, správcům atraktivit, poskytovatelům služeb, majitelům farem, manufaktur, pracovníkům informačních center, cestovním kancelářím CK Atis a DCK Rekrea a také novinářům.

Potvrdily nové statistické údaje, že Jeseníky tvoří v rámci Moravskoslezského kraje významnou roli při rozvoji cestovního ruchu?
V Moravskoslezském kraji se loni ubytovalo o 80 089 hostů více než v roce 2016. Východní Jeseníky se na tomto nárůstu podílejí 36,8 procenta, což je nejvíce ze šesti turistických oblastí v kraji. Na pomyslném druhém místě skončilo Ostravsko s nárůstem počtu ubytovaných hostů o 27 930, což představuje podíl ve výši 34,9 procenta.

Díky delším pobytům hostů ve východních Jeseníkách jejich podíl činí na růstu počtu přenocování úctyhodných 59,4 procenta. Naše destinace tedy „táhne“ růst návštěvnosti Moravskoslezského kraje z pohledu ekonomické výkonnosti. Na druhém místě je opět Ostravsko s podílem 23,4 procenta na růstu počtu přenocování hostů v kraji.

Jak míníte přízeň návštěvníků Jeseníků dále rozvíjet?
Už nyní je zřejmé, že se lidé do Jeseníků stále více vracejí a referují jiným o tom, že máme co nabídnout. Musíme tedy tvrdě pracovat na udržení naší vedoucí pozice v kraji zejména každoroční inovací nabídky oblastních turistických produktů, na nichž se mimo jiné podílí i krajská organizace Moravian-Silesian Tourism. Dále chystáme řadu seminářů zaměřených na kvalitu nabízených služeb, která je zárukou dobrých referencí a růstu návštěvnosti. V neposlední řadě se zajímáme o názory turistů, jak jsou v Jeseníkách spokojeni. Činíme tak ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě, Ústavem lázeňství, gastronomie a turismu. (MTA, 30. dubna 2018)

Záleží nám i na větší návštěvnosti zahraničních hostů. S partnery z polské části Euroregionu Praděd pracujeme na společném systému destinačního managementu, který na základě našich zkušeností vygeneruje atraktivní nabídku produktů pro turisty z Polska. Foto: Archiv Euroregion Praděd