fbpx

Listujte si průvodcem   
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Pozvánka do Vidnavy: za poznáním historie města i úchvatné přírody

Vidnava leží na úpatí Žulovské pahorkatiny, v dešťovém stínu Rychlebských hor. „Naše město určitě stojí za to navštívit,“ pozval mne do Vidnavy její starosta Rostislav Kačora. Se svými spolupracovníky postupně obnovuje kulturní pamětihodnosti města ležícího na hranici s Polskem.

Celé historické jádro Vidnavy Ministerstvo kultury ČR v roce 1992 prohlásilo za městskou památkovou zónu. Velké pravoúhlé náměstí zdobí unikátní valounková dlažba, kterou obklopují měšťanské domy s barokními, klasicistními a empírovými fasádami a štíty. A také radnice vybudovaná v novogotickém stylu.

Na jednu ze stavebně nejcennějších památek ve Vidnavě mne upozornila Blanka Kubáňová z místního turistického infocentra. Je to původně raně gotický zámek, bývalé fojtství, nedaleko kostela sv. Kateřiny. Tato stavba podélného tvaru se dvěma mírně předsunutými věžemi a zbytky renesanční výzdoby v podobě psaníček pochází z 2. poloviny 16. století. Nedávno zrestaurovaný zámek nyní slouží Základní umělecké škole. 

Gotický zámek ve Vidnavě je nádherně zrestaurován. Foto: Blanka Kubáňová

Vidnavský kostel sv. Františka má oltář, který je unikátním dílem regionálního místra sochaře Josefa Obetha. Foto: Blanka Kubáňová

V infocentru se dozvíte rovněž o dalších historických památkách města a okolí.  Určitě si nenechte ujít prohlídku muzejní expozice osídlování Vidnavska. Můžete si v ní mimo jiné prohlédnout velmi vzácnou nádobu obilnice ze 4. století, zachovalý středověký krb a černou kuchyni. Ale také geologické exponáty, vycpaniny a herbáře místní fauny a flory. Zejména dětskou pozornost upoutá velký jezevec, psík mývalovitý, výr velký nebo řada vodních ptáků žijících na mokřinách.

Vidnavské mokřiny jsou mým nejoblíbenějším místem, kam se rád vydávám s rodinou a přáteli,“ uvedl starosta Rostislav Kačora. Toto rozlehlé území na dvaatřiceti hektarech je velmi vzácné. Součástí mokřadů jsou rašelinové louky. Ve společenství bažinných olšin, vrbin, rákosin a ostřic se vyskytují vzácné druhy vodních rostlin. Například vachta třílistá, žebratka bahenní, blešník obyčejný, všivec bahenní a lesní, poměrně vzácný ďáblík bahenní a chráněná rosnatka okrouhlolistá. Mokřiny si oblíbilo 90 hnízdících a 60 protahujících druhů ptáků. Z chráněných hnízdních druhů lze uvést například čírku obecnou, jestřába lesního, pochopa rákosního, sovu pálenou, ledňáčka říčního, dudka chocholatého a jiné. Z chráněných druhů obojživelníků se v mokřinách hojně vyskytuje ropucha obecná i zelená, skokan zelený, čolek obecný a kuňka žlutobřichá. V tůních Vidnavských mokřin žije mnoho původních druhů ryb, například kapr, karas, štika, okoun a cejn.

Příroda kolem Vidnavy láká k procházkám. Foto: Blanka Kubáňová

Venušiny misky jsou žulové skalní prohlubně, připomínající obří mísy. Nacházejí se v malém skalním městečku na vrcholu kopce Smolný (404 m n. m.) . Největší ze skalních mís má téměř dokonalý kruhový půdorys o průměru 1,5 m s hloubkou přes 1 m a pojme asi 65 litrů vody. Z vrcholového skaliska se otevírá krásný výhled na severní část hlavního hřebene Rychlebských hor. Území je chráněno jako národní přírodní památka. Foto: Blanka Kubáňová