fbpx

Listujte si průvodcem   
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

S pastevectvím v Jeseníkách se seznámíte v zámku

Výstava Pastevectví pod Pradědem v zámku v Bruntále přibližuje způsob obživy v Jeseníkách, který v minulosti tvořil nedílnou součást života místního obyvatelstva. Ovce a krávy se v minulosti běžně pásly na nejvyšších partiích Jeseníků včetně samotného vršku Pradědu. Výstava přibližuje vývoj pastevectví od 30. let 18. století až do roku 1943. Návštěvníci se seznámí se způsobem života pastevců a předměty jejich každodennost. Kromě mnoha zajímavých faktů o minulosti a přítomnosti jesenického pastevectví uvidíte i předměty sloužící ke zpracování vlny a mléka a na další obrazový materiál. Výstava potrvá do 10. listopadu 2019.