fbpx
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky
Jesenky

Duch hmoty v dílech sochařů představí Galerie Octopus

V modernizovaných sálech Galerie Octopus Městského muzea Rýmařov se od 11. května do 30. června 2021 uskuteční mimořádná výstava trojrozměrných děl 39 autorů Duch hmoty. Každý výtvarník bude zastoupen zpravidla jedním dílem, pocházejícím z jeho sbírek či soukromých sběratelů. Mnohé z nich budou vystaveny poprvé. Uvidíte sochy a plastiky například Nikose Armutidise, Svatoslava Böhma, Jaroslavy Brychtové, Evy Kmentové, Karla Nepraše či Olbrama Zoubka. Před muzeem bude nainstalována socha Kurta Gebauera Trubkoun, která byla zapůjčena a vyrobena v rýmařovské firmě Lucie a Dalibora Kamenských. Vernisáž je zatím plánována na sobotu 5. června v 16 hodin.
V komorním prostoru Galerie Pranýř bude až do 4. července 2021 výstava Rýmařovsko školou povinné. Tvoří ji historické pohlednice a fotografie z let 1900–1945. Původně se měla konat na podzim 2020 na podporu tematického stolního kalendáře s reprodukcemi historických fotografií. Kalendář si zájemci mohou koupit v Informačním centru při městském muzeu. Od pondělí 10. května 2021 informační centrum nabídne rovněž knihu historika, archeologa, pedagoga a obnovitele muzea Jiřího Karla Rýmařov v dějinách. K dispozici bude také publikace Tomáše Lašáka Rýmařov v proměnách času nebo Průvodce památkami Rýmařova. Při návštěvě je však nutné dodržovat hygienická opatření.