Zámek Hošťálkovy se na Velký pátek otevře návštěvníkům

Zámek Hošťálkovy se na Velký pátek otevře návštěvníkům

05.04.2017 | Aktuality
Již po druhé se v pátek 14. dubna 2017 otevře od 9 do 16 hodin zámek Hošťálkovy. Velikonoční prohlídky obohatí výstava broumovského spolku Omnium i program s ukázkou řemesel a šermířských dovedností.
Zámek Hošťálkovy není běžně přístupný. Odborníci ho hodnotí jako

Již po druhé se v pátek 14. dubna 2017 otevře od 9 do 16 hodin zámek Hošťálkovy. Velikonoční prohlídky obohatí výstava broumovského spolku Omnium i program s ukázkou řemesel a šermířských dovedností. Zámek Hošťálkovy není běžně přístupný. Odborníci ho hodnotí jako nejpůvodnější v regionu. Za posledních sto let totiž neprošel generální opravou, jen dílčími úpravami. Ve druhé polovině 16. století zde vznikla tvrz, kterou v 60. letech 18. století přebudoval rod Skrbenských na zámek. Posledním šlechtickými majiteli byl rod Arců. Křídla zámku obepínají čestný dvůr s kašnou zdobenou litinovou sochou Bakcha. V přízemí se nachází kaple Nejsvětější Trojice s původním vybavením z 18. století. Zachovaly se zde oltáře, světla, obrazy a nástěnné malby známých moravských malířů, barokní varhany i šestiúhelná břidlicová podlaha. Hlavní schodiště jsou zdobena štuky, dekorativními vázami, dřevěnou barokní balustrádou a pěti malbami moravského malíře Jana Františka Jablonského. Malby v interiéru zámku jsou datovány rokem 1786 a byly naposledy restaurovány v roce 1838, některé pak v 1. polovině 20. století zalíčeny. Svou kvalitou a náměty patří k ojedinělým památkám kraje. Mansardové střechy ukrývají řadu pokojů. Na severozápad od zámku se rozprostírá přírodně krajinářský park o rozloze 3 ha s významnými dřevinami a drobnou kamennou historizující architekturou, kamennou vyhlídkou a oranžérií s terasou. (ta)