Památky jako na dlani

Památky jako na dlani

20.02.2017 | Aktuality
Město Krnov vydalo publikaci Nemovité kulturní památky Krnovska. Obsahuje soupis objektů, které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, a to včetně fotografií, popisů, map, čísla parcelního a dalších údajů. Památku tak lze snadno identifikovat v terénu a zí

Město Krnov vydalo publikaci Nemovité kulturní památky Krnovska. Obsahuje soupis objektů, které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, a to včetně fotografií, popisů, map, čísla parcelního a dalších údajů. Památku tak lze snadno identifikovat v terénu a získat základní údaje o charakteru nemovitosti, případně o autorech a stavebních úpravách. Autorkou textů je historička umění Ľubica Mezerová. O fotografie a zákresy do katastrálních map se postarala Andrea Šírová, referentka památkové péče Městského úřadu v Krnově. „Vydání seznamu předcházela potřeba obeznámit veřejnost s kulturním bohatstvím příhraničního regionu, kde se na malém místě soustředilo množství nenahraditelných a jedinečných archeologických, architektonických, urbanistických a sochařských skvostů. Velkou pozornost, kromě solitérů, jakými jsou zámky, zříceniny, kostely, sochy a moderní architektura, si zaslouží urbanistické celky a především jesenická lidová architektura,“ uvádí v úvodu publikace Ľubica Mezerová. Prezentace publikace se koná v pátek 24. února 2017 od 14 hodin v Koncertní síni sv. Ducha v Krnově. Zájemci si ji mohou koupit v Turistickém informačním centru. (ta)

Ukázka z publikace o krnovských památkách. Foto: Archiv MÚ Krnov