Workshop Rýmařovska potvrdil společné cíle

Workshop Rýmařovska potvrdil společné cíle

13.10.2016 | Aktuality
Malá Morávka. V Horském hotelu Brans se 13. října 2016 uskutečnil zajímavý workshop Euroregionu Praděd a podnikajících subjektů v oblasti cestovního ruchu v Jeseníkách na téma "Rozvoj turistického produktu Rýmařovska". Rýmařovsko vykazuje trvalý růst návštěvnosti regionu, m
Malá Morávka. V Horském hotelu Brans se 13. října 2016 uskutečnil zajímavý workshop Euroregionu Praděd a podnikajících subjektů v oblasti cestovního ruchu v Jeseníkách na téma "Rozvoj turistického produktu Rýmařovska". Rýmařovsko vykazuje trvalý růst návštěvnosti regionu, měřeno s rokem 2000. Pozdější pokles návštěvnosti se dotkl prakticky všech destinací v republice a měl vliv na prosperitu turistických oblastí a jejich rozhvoj. Návštěvnost je objektivně zjišťována z počtu ubytovaných hostů v hotelích, penzionech, kempech a dalších zařízeních. Údaje nezjišťují počty jednodenních návštěvníků, kteří do Jeseníků přijíždějí na túry či lyžovat a večer se vracejí domů. Statistické údaje z roku 2015 potvrzují pozitivní vývoj růstu návštěvnosti Rýmařovska a obliby tohoto regionu mezi turisty, zejména pak tuzemskými. Výkonný manažer destinační společnosti Euroregionu Praděd Ing. Michal Blaško, Ph.D. představil účastníkům workshopu možnosti marketingové podpory nabídky cestovního ruchu na úrovni Moravskoslezského kraje a cíle marketingové strategie. Letošní rok přinesl turistům v Jeseníkách možnost soutěžit a získat v jednotlivých mikroregionech krabici lázeňských oplatek. Podmínkou bylo navštívit alespoň čtyři z osmi turistických atraktivit, pak zajít do informačního centra, vyplnit dotazník zaměřený na osobní cíle návštěvníků v Jeseníkách a tím také získat oplatky. Asociační produkt se začal rodit na podzimním workshopu v roce 2015, kterého se účastnili pozvaní aktéři cestovního ruchu na Rýmařovsku a kteří vybrali asociaci Hurá za kumštem na Rýmařovsko. Ve spolupráci s krajskou destinační společností Moravian Silesian Tourism posléze vznikl produkt, který byl hlavním lákadlem pro letní turistickou sezónu roku 2016. Dotazníkové šetření slouží pro jednoduchý výzkum, který Euroregion Praděd provádí ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě. Vznikl ucelený marketingový systém zahrnující tvorbu produktu, jeho propagaci spojenou se soutěží a zpětnou vazbu soutěžících turistů zaměřenou na zjištění cílových trhů, impulsu pro návštěvu Jeseníků, návštěvnost propagovaných atraktivit a průměrnou útratu turistů. Pro Rýmařovsko bylo pro léto připraveno tisíc krabic oplatek, v čase prázdnin si turisté vyzvedli 130 krabic a soutěž dále běží. Konec sezóny v případě některých atraktivit jen omezil počet cílů, která mají turisté navštívit. V rámci asociačního produktu Rýmařovska jsou Jeseníky propagovány jako turistická oblast s nejčistším vzduchem ve Střední Evropě, což lze dokladovat díky měření v Karlově Studánce a Jeseníku. „Pečeť“ s informací o této jedinečnosti Jeseníků byla umístěna na krabičky soutěžních oplatků. S návrhem takto propagovat Jeseníky přišel člen Rady pro cestovní ruch Euroregionu Praděd a ředitel Hotelu Ovčárna Ing. Jiří Julínek. Workshopu se účastnili tři výrobci, kteří drží regionální značku Jeseníky - originální produkt. Jedním z nich je sdružení Nedělní škola Stránské, které bylo založeno roku 2005 prakticky na koleně a po deseti letech je schopno samo na sebe si vydělat. Jak uvedla zakladatelka Vladimíra Křenková, která má regionální značku pro výrobky z ovčího rouna, není smyslem jen produkty prodat, ale nabídnout lidem, aby si zpracování rouna vyzkoušeli. V tom je smysl nedělní školy řemesel. Paní Křenková navázala spolupráci s Horskými lázněmi Karlova Studánka, kde zájemce učí každý týden ruční práce a řemeslo.  Ubytovatelé mají také možnost za nepříznivého počasí si objednat kurzy přímo do hotelu. Pan Hon z Hotelu Ovčárna reagoval na prezentaci paní Křenkové  - navrhl jí, že by s hosty hotelu jezdili přímo do Nedělní školy. Paní Zora Hajek prezentovala své džemy a sirupy značky Fructusterrae z ručně sbíraného ovce z vybraných zahrad, i z drobných lesních plodů. Mají mimo jiné i značku Regionální potravina Moravskoslezského kraje, přičemž tato značka se neuděluje, ale soutěží. Paní Hajek prezentovala palačinky s vlastní recepturou a džemy Fructusterrae. S těmito výrobky jezdí na různé veletrhy a prezentační akce. Na příští rok jsou pozváni na velvyslanectví v Berlíně, aby připravili prezentaci svých výrobků a také Jeseníků pro 600 zahraničních hostů. Své výrobky dodávají do Prahy, do Olomouce a dokonce do jedné restaurace ve Francii, která disponuje „michelinskou hvězdou“. Paní Hajek prosazuje, aby restaurace, kde se její výrobky nabízejí hostům, informovaly své hosty o tom, odkud výrobky pocházejí. Je to tedy velká propagace turistické oblasti Jeseníky. Výrobky Fructusterrae se běžně neprodávají, lze je zakoupit například v informačním centru Rýmařov. Třetím držitelem značky Jeseníky . originální produkt je Rýmařovská pekárna, ochrannou známku drží na vlastní kvasový chléb, tradičně připravovaný z kvásku. Oblibu u návštěvníků má se 150 druhy ručně vyráběného pečiva, vyrábí také houskové či bramborové knedlíky, knedlíky plněné ovocem i se škvarky. Částečně doplnila sortiment o cukrárenskou výrobu a produkty studené kuchyně. O možnostech rozvoje cestovního ruchu hovořil Petr Krč, ředitel a spolumajitel cestovní kanceláře Atis. Od roku 1990 Atis získala 11 krát titul nejlepší kancelář CR na domácím trhu. Práce touroperátora spočívá v tom, že nachází možnosti komerčního ubytování, domlouvá se s poskytovateli služeb a domlouvá s ním podmínky uzavření dohod. Atis tiskne katalogy zimní a letní, ale vždy je tam i nabídka celoroční, vychází v nákladu 110 000 ks a je možné je získat na 1 500 místech v ČR (provizní prodejci), zároveň vystavuje i na řadě veletrhů cestovního ruchu. Ubytovatel, který spolupracuje s cestovními kancelářemi, se dostává do nabídky v rámci celé ČR. Programová nabídka Jeseníků v době pobytu je atraktivní, ale stále o ní ví málo lidí. Chybí zde subjekt, který by dokázal zorganizovat pro klienty na hotelech, penzionech a privátech jednodenní výlety. Nabídnout mu možnost co uvidí, co zažije, co ochutná. Pan Blaško doplnil pana Krče informací, že klient, který si koupí pobyt přes partnerskou CK, získá k pobytu slevy na program výletu (slevový voucher Euroregionu Praděd). Exkluzivitu pro klienty CK má rovněž zážitkový žeton „Praděd“, který lze uplatnit u vybraných výrobců produktů se značkou „Jeseníky-originální produkt“. Pan Krč dále informoval o rostoucí poptávce. Meziroční nárůst je mezi 10 - 15 % a je způsoben mimo jiné i lepší ekonomickou situací a horší bezpečnostní situací ve světě. Do diskuse se zapojili i další účastníci workshopu. Paní Zora Hájek požádala účastníky workshopu o rozvoj spolupráce v rámci zážitkového žetonu „Praděd“. Pan Roman Křenek poznamenal, že je důležité si klienty v rámci výletů po Rýmařovsku navzájem posílat. Dále požádal o podporu spolupráce mezi Hotelem Ovčárna a Nedělní školou Stránské. V závěru jednání vystoupil ředitel Euroregionu Praděd Ing. Zdeněk Jarmar. Poděkoval všem přítomným za dosavadní spolupráci s Euroregionem Praděd. MTA, 13. 10. 2016, foto: Euroregion Praděd Petr Krč při svém erudovaném vystoupení na workshopu. Účastníkům workshopu společná diskuse přinesla nové podněty.