Za svátkem Purim do synagogy

Za svátkem Purim do synagogy

18.03.2016 | Aktuality
Oslavy nejveselejšího židovského svátku Purim začnou ve středu 23. března 2016 od 18 hodin v zimní modlitebně synagogy v Krnově. Židé si tak připomínají období v Perské říši za vlády krále Achašveroše ve 4. století před naším letopočtem. Tehdy se králův první ministr

Oslavy nejveselejšího židovského svátku Purim začnou ve středu 23. března 2016 od 18 hodin v zimní modlitebně synagogy v Krnově. Židé si tak připomínají období v Perské říši za vlády krále Achašveroše ve 4. století před naším letopočtem. Tehdy se králův první ministr Haman pokusil vyhladit všechny Židy v říši. Nakonec se vše v dobré obrátilo a vítězství slaví Purim. O těchto událostech vypráví starozákonní kniha Ester. Účastníci krnovské oslavy se dozvědí více o historii i tradicích. Nebude chybět četba českého překladu svitku Ester. Zvláště vítáni jsou malí i velcí návštěvníci s řehtačkami a v maskách. (ta)

Krnovská synagoga. Foto: Archiv EUR Praděd