Na Ježník za vodníkem

Na Ježník za vodníkem

16.03.2016 | Aktuality
Za vodníkem k Jelení studánce a k planoucímu ohni na Ježečkově paloučku zavede děti a jejich rodiče první jarní vycházka, která se pod názvem Putování ke studánce koná v sobotu 19. března 2016 na Ježníku u Krnova. Šestý ročník akce má podtitul Když voda chybí nejen lesu,

Za vodníkem k Jelení studánce a k planoucímu ohni na Ježečkově paloučku zavede děti a jejich rodiče první jarní vycházka, která se pod názvem Putování ke studánce koná v sobotu 19. března 2016 na Ježníku u Krnova. Šestý ročník akce má podtitul Když voda chybí nejen lesu, což je velmi aktuální téma. Kvůli několika srážkově podprůměrných roků vody v krajině ubývá. Stromy si pro životodárnou tekutinu sahají kořeny až do hloubky několika metrů, a pokud sucho bude pokračovat, mohou začít usychat. „Dlouhodobé sucho přispívá také k přemnožení kůrovců, kteří napadají oslabené porosty. Ty musejí lesníci co nejdříve z lesa odvézt, aby zabránili dalšímu šíření škůdců. Při procházce lesem budeme taková místa míjet. Proto jsme zvolili právě toto téma,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Krnově Rostislava Rollerová. Děti budou po cestě plnit úkoly, potkají lesní bytosti a u Jelení studánky je přivítá vodník. Na Ježečkově paloučku je čeká sladká odměna, teplý čaj a možnost opéct si špekáčky. Ty si ale musí donést s sebou, vidlice na opékání budou k dispozici. Start dvouapůlkilometrové trasy je u sanatoria na Ježníku od 8.30 do 10 hodin. K sanatoriu jezdí linka městské hromadné dopravy číslo 802. Ze zastávky u Alberta odjíždí v 8.30, mimořádný spoj pojede v 9 hodin. Oba spoje budou zastavovat na všech zastávkách. Akce se koná za každého počasí. Putování ke studánce pořádá u příležitosti Světového dne vody odbor životního prostředí Městského úřadu v Krnově, Zdravé  město Krnov, KČT odbor Krnov, Středisko ekologické výchovy Krnov – MIKS Krnov, SPgŠ a SZŠ Krnov, SŠP Krnov a Lesní správa města Krnova. (ta)