Na téma, co návštěvník v Jeseníkách očekává a co turisty do destinace táhne

Na téma, co návštěvník v Jeseníkách očekává a co turisty do destinace táhne

25.04.2015 | Aktuality
Euroregion Praděd uspořádal po roce další odbornou konferenci DESTINAČNÍ MANAGEMENT TURISTICKÉ OBLASTI JESENÍKY. Uskutečnila se ve Středisku kultury a vzdělávání Střecha ve Vrbně pod Pradědem v pátek 24. dubna 2015 za účasti zástupců odborné veřejnosti, agentury CzechTourism

Euroregion Praděd uspořádal po roce další odbornou konferenci DESTINAČNÍ MANAGEMENT TURISTICKÉ OBLASTI JESENÍKY. Uskutečnila se ve Středisku kultury a vzdělávání Střecha ve Vrbně pod Pradědem v pátek 24. dubna 2015 za účasti zástupců odborné veřejnosti, agentury CzechTourism, Moravskoslezského kraje, členských měst a obcí Euroregionu Praděd i provozovatelů hotelů, penzionů, ekofarem, turistických atraktivit a dalších hostů. Konference nastínila efekt systematické práce destinační společnosti, tvorby produktů, síťování, originálního Voucher systému Jeseníky, systému kvality služeb i efekt cíleného marketingu.

Vedoucí katedry marketingu a hodnototvorných procesů VŠP a.s. a jednatel Enterprise plc Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. představil výsledky první etapy výzkumu cestovního ruchu v turistické oblasti Jeseníky-východ, jak probíhal v zimě mezi zahraničními návětěvníky ubytovanými v hotelích a penzionech.Tým, který se chopil výzkumu, využil dotazníky ve čtyřech jazykových mutacích a rovněž strukturovaný rozhovor v délce do 20 minut. Potvrzuje se trend, že cestování za kulturním poznáváním a určitými cíli ustupuje před kreativním turismem - zážitky, emocemi a poznáváním. Také se zvyšuje počet klientů seniorského věku, vyhledávajících pro svůj odpočinek klidnou, bezpečnou destinaci se zdravou přírodou. Přitom návštěvníci ze zahraničí zpravidla neznají detailně nabídku destinace - nevyužívají při vyhledávání svých cílů tolik internet jako věkově mladší návštěvníci. Pro návštěvníky je velmi podstatná kvalita personálu, tady je třeba zaměřit se na výcvik a zdokonalování komunikace. Ukazuje se přitom, že zařízení s průměrnou nebo ještě nižší kvalitou mívají problém s obsazeností lůžek, zatímco zařízení držící si vysokou kvalitu služeb mají rezervace pobytů i na dva roky dopředu. V roce 2014 přicestovalo a pobývalo v hromadných ubytovacích zařízeních České republiky celkem 8,1 milionu zahraničních turistů, což představuje nárůst 3,5 procenta oproti předchozímu roku. Ubylo návštěvníků z Ruska a Ukrajiny, pokles kompenzoval naopak nárůst hostů z Německa, Slovenska a také ze vzdálenějších zemí, zejména z Asie. Nárůst je patrný také v Moravskoslezském kraji. Ing. Vavrečka označuje turistickou oblast Jeseníky-východ jako tahouna rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.

Na téma rozšiřování produktové nabídky cestovního ruchu v destinaci hovořil Ing. Petr Kratochvíl, poradce v cestovním ruchu.Destinace není schopna bez produktů sama sebe prodat.V minulém roce je patrné zaměření na skupiny návštěvníků od 50 let výše, kteří vyžadují více pohodlí, komfortu, zato mohou cestovat i mimo víkendy a pobývat v destinaci déle. Pro fakultativní výlety se jako nejlepší ukazují úterky, středy a čtvrtky, seniorská skupina návštěvníků preferuje přírodní atraktivity, ale také oceňují možnosti poznání řemesel. Podstatný je zážitek. Dnes je v oblasti sedmnáct subjektů zaměřených na řemesla, u sedmi z nich jsou možné exkurze a někde také ochutnávka, zážitek. Apeloval na zástupce veřejné sféry, na na své internetové stránky zařadili možnost konání různých team-buildingu, tím pomohou destinaci Jeseníky vyskočit výše ve vyhledávačích. Totéž je v zájmu ubytovatelů zveřejňovat na stránkách nabídku pro firemní a incentivní turistiku.

Výkonný manažer destinační společnosti Euroregionu Praděd Ing. Michal Blaško, Ph.D. hovořil na téma, jak se destinační společnost podporovala prodejnost produktové nabídky destinace. Představil aktivity akčního plánu , co bylo v rámci něj vykonáno a co se ještě chystá k realizaci. Představil paní Hanu Ptáčkovou, která iniciuje síťování místních originálních produktů, motivuje ubytovatele a aktéry v cestovním ruchu pro podporu místních produkců nabídkou exkurzí i možných prodejů kvalitních místních produktů z Jeseníků ubytovaným hostům. Smyslem konání je setkání s regionálním výrobci, spoluorganizace workshopů, ale i Snídaní s parnery Euroregionu Praděd. Někteří ubytovatelé už svým hostům servírují regionální produkty z pekáren, od výrobců medu, likérů, sýrů i másla, uzenin, džemy a další. V loňském roce se v lázních Karlova Studánka pořádaly pravidelné prodejní galerie i s ukázkami některých řemesel či například výroby vitrážových šperků. Setkání s tradičním řemeslem mělo mezi návštěvníky Jeseníků skutečně velmi dobrý ohlas.

O zvyšování kvality produktů cestovního ruchu hovořil Ing. Kamil Schaumann, který představil Český systém kvality služeb a také živou vodu Schaumannovku ze zdroje v Karlovicích na pozemku Penzionu Schaumann.

Konference představila Jeseníky RegionCard 2015. Podle místostarosty České Vsi Ing. Petra Mudry vznikla na základě poptávky podnikatelů. Měla by zatraktivnit tento region a propojit veškeré aktivity, které kolem vznikají napříč Jeseníky-západ i východ. Smyslem počinu je spokojenost návštěvníka. Podle RNDr. Kamily Sochové, MBA ze společnosti V Jeseníkách z.s. propojí jednotlivé subjekty. Ubytovatel má efektivní nástroj pro prezentaci svého zařízení a bude to on, kdo svým hostům bude vydávat karty. Turista dostane celou nabídku aktivit Jeseníků, ale rovněž Rychlebských hor a Králického Sněžníku, dalšími bonusy budou slevy. Akceptační místa získají prezentaci v propagačních materiálech a zviditelní se přes sociální sítě. Dosud se zapojily Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník, Léčebné lázně Velké Losiny a Kouty nad Desnou. Karta je plastová, s čárovým kódem, obsahovat bude jméno a příjmení hosta, datum narození a místo, odkud do Jeseníků řijel. Tyto údaje budou využitelné pro statistiky. A protože budou mít propojení se sociálními sítěmi a dávají možnos sdílení,ale také her o ceny, budou dobrým nástrojem pro práci hlavně s mladšími turisty. Na dotazy účastníků konference, jak tuto kartu odlištit od Olomoucké, Ing. Mudra uvedl, že tato karta je zaměřena rovnou na Jeseníky a rozvoj ubytování v destinaci.

Konference znovu ukázala prospěšnost fungování destinační společnosti Euroregionu Praděd. Potvrzuje se růst návštěvnosti, kvality služeb, ubytovatelé vnímají prospěšnost certifikace svých zařízení. Turista by měl Jeseníky vnímat jako jednotnou turistickou oblast s kvalitní nabídkou pro dovolené, ať už si zvolí místo pobytu v okrese Bruntál, Jeseník, tak Šumperk.

MTA, 25. 4. 2015