Euroregion Praděd již osm let pracuje na zvýšení kvality služeb

Euroregion Praděd již osm let pracuje na zvýšení kvality služeb

01.10.2019 | Aktuality
Euroregion Praděd již osm let věnuje nemalou pozornost zvyšování kvality služeb cestovního ruchu v Jeseníkách formou seminářů a trenérských kurzů. Systematicky tak usiluje o to, aby s úrovní poskytovaných služeb byli spokojeni především návštěvníci.
V rámci akčního p

Euroregion Praděd již osm let věnuje nemalou pozornost zvyšování kvality služeb cestovního ruchu v Jeseníkách formou seminářů a trenérských kurzů. Systematicky tak usiluje o to, aby s úrovní poskytovaných služeb byli spokojeni především návštěvníci. V rámci akčního plánu VII k projektu Destinační management turistické oblasti Jeseníky se další ze seminářů zaměřený na kvalitu služeb v cestovním ruchu konal 30. září 2019 v Pensionu Schaumannův dvůr v Karlovicích. Jeho cílem bylo zlepšit odbornou připravenost personálu partnerů Euroregionu Praděd. Lektor Kamil Schaumann, metodik a auditor Českého systému kvality služeb, probíral s účastníky, co je kvalita a proč se jí věnovat i to, jak ji hodnotí zákazníci. Po prezentaci systému podpory ze strany Euroregionu Praděd a Českého systému kvality služeb se v diskuzi probíraly dopady kvality služeb na návštěvnost destinace a problémy s jejím zaváděním v jednotlivých zařízeních cestovního ruchu, ať už ubytovacích, v informačních centrech nebo nabízených turistických cílech a atraktivitách. Protože v současnosti se poskytovatelé služeb potýkají hlavně s problémem získání kvalitních zaměstnanců, byla podle výkonného manažera destinační společnosti Euroregionu Praděd Michala Blaška diskuse velmi živá. (MTA)

Diskuze na semináři ke kvalitě služeb v cestovním ruchu byla velmi živá. Diskuze na semináři ke kvalitě služeb v cestovním ruchu byla velmi živá. Foto: Archiv EUR Praděd

Fotografie
Apartman Masaryk