Krnov v éře Hohenzollernů

Krnov v éře Hohenzollernů

17.09.2019 | Aktuality
Krnovské městské muzeum připravilo od 13. září 2019 výstavu nazvanou Krnov v éře Hohenzollernů. Ti vládli Krnovskému knížectví necelých 100 let, pro město to však byl vrchol rozkvětu, který překonala až éra průmyslové revoluce. Hmotná kultura a život měšťanů předběl

Krnovské městské muzeum připravilo od 13. září 2019 výstavu nazvanou Krnov v éře Hohenzollernů. Ti vládli Krnovskému knížectví necelých 100 let, pro město to však byl vrchol rozkvětu, který překonala až éra průmyslové revoluce. Hmotná kultura a život měšťanů předbělohorského Krnova prezentují například archeologické nálezy, ekonomiku raného novověku třeba pečetidla cechů a konec hohenzollernské vlády připomínají historické zbraně a zbroj. Až do 10. listopadu 2019, kdy výstava ve Flemmichově vile končí, se každé úterý od 16.30 hodin koná komentovaná prohlídka.