Studijní cesta za poznáním Rýmařovska přinesla skvělé dojmy i nové zážitky

Studijní cesta za poznáním Rýmařovska přinesla skvělé dojmy i nové zážitky

23.06.2019 | Aktuality
Euroregion Praděd a Informační centrum při Městském muzeum v Rýmařově zorganizovaly 13. června 2019 studijní cestu Poznejte Rýmařovsko, aneb jak využít skrytý potenciál území. Akce byla určena pracovníkům informačních center, oddělení cestovního ruchu, mikroregionů, míst

Euroregion Praděd a Informační centrum při Městském muzeum v Rýmařově zorganizovaly 13. června 2019 studijní cestu Poznejte Rýmařovsko, aneb jak využít skrytý potenciál území. Akce byla určena pracovníkům informačních center, oddělení cestovního ruchu, mikroregionů, místních akčních skupin a všem zájemcům, kteří se intenzivně zabývají podporou a rozvojem území v turistické destinaci Jeseníky. Součástí byl workshop o oblastním produktu pro seniory s rozšířenou realitou. S připravovanou hrou, při níž by návštěvníci objevovali Rýmařov a jeho okolí netradičně, seznámil přítomné výkonný manažer destinační společnosti Euroregionu Praděd Michal Blaško.

O nové hře pro seniory hovoří Michal Blaško. O nové hře pro seniory hovoří Michal Blaško.

První zastávkou se stalo Muzeum Rýmařov. „Založeno bylo v roce 1901. Sbírky tehdy pocházely z darů obyvatel města a blízkého okolí nebo z darů bohatých mecenášů a krajanů v cizině. Po válce došlo ke ztrátám a ničení sbírek a tak nová éra muzejnictví v Rýmařově začala v roce 1991. Sbírky zpočátku tvořily především nálezy z archeologických výzkumů z let 1969 - 1991 a kolekce nerostů z geologických průzkumů. Postupně vznikly expozice týkající se historie Rýmařova od 13. do 20. století, regionální geologie, textilnictví a dolování,“ připomněl mimo jiné pracovník muzea Michal Vyhlídal.

Expozice věnovaná hornictví na Rýmařovsku. Expozice věnovaná hornictví na Rýmařovsku.

S dějinami textilnictví na Rýmařovsku seznamuje také externí expozice v budově společnosti Hedva Český brokát. Mezi nejpřednější produkty firmy, jejíž tradice sahá do roku 1890, patřily a patří brokáty, ať už pro církevní, historické či jiné účely. Rýmařovské muzeum ve spolupráci s Muzeem Ziemi Prudnickiej a Hedvou Český brokát nyní připravuje novou expozici, kde návštěvníci uvidí provoz tkalcovny. Poprvé si ji zájemci prohlédnou v sobotu 13. července 2019. Program s řemeslným jarmarkem, prohlídkami, výtvarnými dílnami, koncerty a zvláštními prohlídkami tkalcovny začne v 11 hodin.

r_prodejna hedvy V budově Hedvy je rovněž prodejna kravat z 20. let 20. století.

S příběhem o vzniku turistických známek, muzea bičů i ukázkami, jak se s tímto prastarým nástrojem práská, seznámil v areálu Turistických známek a kempu Indiana v Janovicích Ladislav Šín. Obdiv přítomných si zasloužilo nejen jeho umění a znalosti, ale také amfiteátr La Skála, kde se pod širým nebem konají koncerty, festivaly a další akce. „Letos připravujeme pět divadelních představení. V sobotu 29. června zde herci ze Světlé Hory uvedou hru Járy Cimrmana Záskok, v programu je i náš muzikál Broadway,“ informoval Ladislav Šín.

Ladislav Šín umí o historii bičů vyprávět velmi poutavě. Ladislav Šín umí o historii bičů vyprávět velmi poutavě.

Na své cestě nemohli účastníci minout státní zámek Janovice s novou expozicí Svět „janovických“ Harrachů, která představuje rod nejvýznamnějších majitelů Janovic. Tvoří ji fotografie z přelomu 19. a 20. století rodin hrabat Alfréda a jeho syna Františka z Harrachu.

V Janovickém zámku je rovněž expozice, která přibližuje staré pověsti Rýmařovska. V Janovickém zámku je rovněž expozice, která přibližuje staré pověsti Rýmařovska.

V pivovaru Morous nechyběla ochutnávka stejnojmenného piva, které obohacuje nabídku rýmařovského hotelu a aquacentra Slunce. O tom, že ovečky přírodě pomáhají, když vypásají trávu v chráněné oblasti kolem Petrových kamenů na Ovčárně, se dověděli v Nedělní škole řemesel ve Stránském od Vladimíry Křenkové. Hosté zdejší farmy pak mohou nejen ochutnat právě nadojené mléko, ale také si vyzkoušet výrobu sýru a k snídani si upéct chléb. Řezbář Jiří Halouzka provedl svou Pradědovou galerií U Halouzků v Jiříkově. Jeho výklad o sochách, jejich vzniku doplňovaly mluvící sochy.

Zatímco ovečky spásají trávu na Ovčárně, chovní berani si hoví domy ve Stránském. Zatímco ovečky spásají trávu na Ovčárně, chovní berani si hoví doma ve Stránském. Řezbář Jiří Halouzka a jeho obraz vládce Jeseníků Praděda. Řezbář Jiří Halouzka a jeho obraz vládce Jeseníků Praděda.

Účastníci studijní cesty po turistických atraktivitách Rýmařovska si domů odváželi skvělé dojmy i nové poznatky. „Program byl velice dobře vybraný a celá akce výborně zorganizovaná. Jsem velmi rád, že jsem měl příležitost takto Rýmařovsko více poznat,“ ocenil za všechny Ondřej Hajda z oddělení cestovního ruchu Moravskoslezského kraje. (Text a foto: MTA)

Fotografie
Hotel Albatros
Penzion Silesie
Mevan's coffee
Vinckovo kafe
Vinckovo kafe
Kavárna Hawai
Coffee Natura Bar