Listopad v galeriích Octopus a Pranýř

Listopad v galeriích Octopus a Pranýř

12.11.2018 | Aktuality
Výstavu známého fotografa Jindřicha Štreita s názvem Vzpomínky najdete v galerii Octopus v Rýmařově. Vzácné fotografie jsou převážně z 60. a 70. let a patří k těm, které autor dosud nevystavil. Výstava potrvá do 2. prosince 2018, stejně jako v galerii Pranýř výstava Mari

Výstavu známého fotografa Jindřicha Štreita s názvem Vzpomínky najdete v galerii Octopus v Rýmařově. Vzácné fotografie jsou převážně z 60. a 70. let a patří k těm, které autor dosud nevystavil. Výstava potrvá do 2. prosince 2018, stejně jako v galerii Pranýř výstava Marie Kodovská – Zakřikovaná básnířka. Koná se u příležitosti vydání jejích Pohádek, prvního svazku plánovaného čtyřdílného Výboru z básní Marie Kodovské. Knihu nabízí informační centrum při Městském muzeu Rýmařov. V sobotu 24. listopadu v 15 hodin se ve velkém sále Galerie Octopus uskuteční beseda Radka Oceláka k jeho nové knize Reemigranti o rumunských dosídlencích v Československu. Na besedě bude možnost si knihu zakoupit a nechat si ji podepsat autorem. Na výzvu obnoveného československého státu tehdy přišli z kopců severního Rumunska i Slováci, jejichž předky kdysi bída vyhnala do lesů sedmihradského Rudohoří. Byly jich celé početné rodiny. Sto let izolace a těžkého získávání obživy na neúrodných kopcích rumunského Bihoru je změnilo jen málo. Do české společnosti vnesli doslova závan minulého století. Osídlovací politika státu jich tisíce rozesela po vybraných okresech pohraničí, po zapadlých zemědělských vískách a osadách. V reemigrantských komunitách, do značné míry uzavřených před vnějším světem, přežívala část jejich tradičních zvyků a způsobů jednání ještě celá desetiletí po příchodu do Československa.