Pietní místo připomene padlé v první světové válce

Pietní místo připomene padlé v první světové válce

05.11.2018 | Aktuality
Pietním místem, které bude připomínat padlé v bojích první světové války, se stal bývalý vojenský hřbitov v Polní ulici v Bruntále. Zřízen byl původně v roce 1915. Podle soupisu bruntálské posádkové správy z let 1924 až 1926, zde našlo svůj hrob 150 vojáků z různých

Pietním místem, které bude připomínat padlé v bojích první světové války, se stal bývalý vojenský hřbitov v Polní ulici v Bruntále. Zřízen byl původně v roce 1915. Podle soupisu bruntálské posádkové správy z let 1924 až 1926, zde našlo svůj hrob 150 vojáků z různých zemí tehdejšího Rakouska-Uherska. V období po druhé světové válce hřbitov upadl v zapomnění a později byl zlikvidován, aniž by byla památka vojáků jakkoliv připomenuta. Pietní místo tvoří kříž a zídka se jmény vojáků. Slavnostní odhalení se uskuteční symbolicky v Den válečných veteránů v neděli 11. listopadu 2018 v 11 hodin. Pozvaní jsou také zástupci Itálie, Maďarska, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska a Srbska, což jsou národnosti zde pohřbených padlých.