Létající andělé v Jiříkově

Létající andělé v Jiříkově

07.08.2018 | Aktuality
Ojedinělé prohlídky kostela sv. Michaela Archanděla v Jiříkově, který je součástí Pradědovy galerie U Halouzků, si užijete o víkendech 11. a 12. srpna a 15. a 16. září 2018 od 14 do 16 hodin. Jen zde uvidíte létající anděly, vystoupíte až na věž kostela a zažijete kouzeln
Ojedinělé prohlídky kostela sv. Michaela Archanděla v Jiříkově, který je součástí Pradědovy galerie U Halouzků, si užijete o víkendech 11. a 12. srpna a 15. a 16. září 2018 od 14 do 16 hodin. Jen zde uvidíte létající anděly, vystoupíte až na věž kostela a zažijete kouzelnou atmosféru tohoto místa. Jiříkovský kostel byl zřejmě prvním chrámem sovineckého panství, jako farní je uváděn od roku 1576. Původně zasvěcený sv. Jiří (světec bojující s drakem byl vyobrazen i na obecní pečeti, původ názvu obce je tudíž zjevný), náležel v letech 1570 až 1624 luteránům. Katolická církev, která chrám posléze opět převzala, jej roku 1655 zasvětila sv. Michalovi. Tomu patří dodnes i hlavní oltářní obraz.