Vzácné artefakty na výstavě ve Flemmichově vile připomínají události před sto lety

Vzácné artefakty na výstavě ve Flemmichově vile připomínají události před sto lety

25.04.2018 | Aktuality
Nadšenci historie si jistě nenechají ujít novou muzejní výstavu, konanou u příležitosti oslav 100 let vzniku Československa v krnovské Flemmichově vile. Veřejnosti je přístupna do 24. června 2018. O více informací jsme požádali historika Městského muzea v Krnově Mgr. Alexan

Nadšenci historie si jistě nenechají ujít novou muzejní výstavu, konanou u příležitosti oslav 100 let vzniku Československa v krnovské Flemmichově vile. Veřejnosti je přístupna do 24. června 2018. O více informací jsme požádali historika Městského muzea v Krnově Mgr. Alexandra Michla-Bernarda.

Odkud jste získali dobové exponáty? 1_koipiePředevším z našich sbírek. Doplnili jsme je o předměty zapůjčené ze Slezského zemského muzea (SZM) v nedaleké Opavě. Máme s nimi dlouhodobou a vřelou spolupráci. Jedná se přitom o nejstarší muzejní instituci na území současné České republiky, čemuž také odpovídá rozsah jejich sbírek. Menší množství drobných předmětů nám zapůjčily i soukromé osoby ze Slezských Rudoltic na Osoblažsku. Každý vystavený exponát je vzácností a má svou hodnotu. Ze sbírek SZM je pozoruhodný  kompletní stejnokroj legionáře z Ruska, opatřený navíc vyznamenáními, stejně jako soubor drobných předmětů vlastnoručně vyráběných legionáři. Z našich sbírek bych vyzdvihl kupříkladu alba nouzových papírových platidel z neklidných a nepřehledných poválečných let či soubor potravinových lístků známého přídělového systému. Sesbíral je tehdejší ředitel muzea Heinrich Kinzer, mimo jiné také ředitel odborné tkalcovské školy v Krnově a vůbec jedna z nejvýznamnějších osobností města. Možná největší vzácností je tzv. wehrschild původem z Města Albrechtic. Jednalo se o poměrně jednoduchý a přitom vcelku důmyslný způsob finanční podpory válečných vdov a sirotků. Dřevěné wehrschildy či tzv. wehrmanni - mající podobu rytířů v plátové gotické zbroji, se nacházely na veřejných prostranstvích měst monarchie a lidé si mohli zakoupit hřeby různé hodnoty. Ty pak do wehrschildů či werhmannů zatloukali a výtěžek z koupě hřebu putoval k pozůstalým po padlých c.k. vojácích. Vzhledem k tomu, že tyto artefakty  byly relativně oprávněně spojovány s němectvím a zaniklou monarchií, zachovalo se jich do dnešních dnů bohužel poměrně málo.

Výstava je ideální příležitostí k netradiční výuce hodiny dějepisu přímo v expozici. Školám výukové programy nabízíme. Pro děti, popřípadě i studenty, výklad zaměřujeme na vystavené exponáty. Občas, za využití ochranných rukavic, je možné si některé předměty i osahat. Události a data naopak zaznívají pouze rámcově a pro doplnění. Na závěr prohlídky rozdáváme pracovní listy, v nichž se vracíme k tomu, co děti na výstavě slyšely a hlavně viděly. Někdy je vyplňují ještě ve vile, jindy je dokončují s paní učitelkou ve škole. Zatímco část výstavy je koncipována jako čistě "muzejní" s vitrínami a exponáty, druhá část je "interaktivní“. Vytvořili jsme zjednodušený legionářský vlak a také časovou osu tvořenou magnetickou páskou s jednotlivými základními daty (1910, 1920, 1930...).  Návštěvníci si přiřazují obrázky na magnetech do patřičného časového období. Tuto část výstavy jsme cílili především na školáky, ale ukazuje se, že zaujme i nejednoho dospěláka či celou rodinu.

Pohled na část muzejní expozice ve Flemmichově vile. Foto: Městské muzeum v Krnově