Studijní cesta „PRÁZDNINY NA VENKOVĚ“ podpořila cestovní ruch v našem regionu

Studijní cesta „PRÁZDNINY NA VENKOVĚ“ podpořila cestovní ruch v našem regionu

30.10.2017 | Aktuality
Ve dnech 11. až 12. října 2017 se zúčastnila Ing. Zdenka Nosková, předsedkyně Svazu venkovské turistiky a agroturistiky, studijní cesty Prázdniny na venkově, kterou připravil Euroregion Praděd. Program byl sestaven tak, aby se navštívená místa stala součástí pilotního projektu

Ve dnech 11. až 12. října 2017 se zúčastnila Ing. Zdenka Nosková, předsedkyně Svazu venkovské turistiky a agroturistiky, studijní cesty Prázdniny na venkově, kterou připravil Euroregion Praděd. Program byl sestaven tak, aby se navštívená místa stala součástí pilotního projektu zavedení značek venkovské turistiky s vysokou kvalitou (povinná certifikace ubytovacích zařízení). Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, založený v roce 1997 jako nepolitické profesní sdružení podnikatelů ve venkovském cestovním ruchu, přispívá „k ekonomickému, kulturnímu a společenskému oživení venkova, obnově jeho tradic, údržbě krajiny i ke stabilizaci jeho osídlení“.

Jesenická venkovská turistika a agroturistika postupně přispívají k dalšímu zvyšování návštěvnosti regionu. Foto Stanislav Juga.

První den studijní cesty věnovala Zdenka Nosková návštěvě certifikovaného Pensionu Schaumannův dvůr v Karlovicích, kde na ni čekala ochutnávka živé vody Schaumannovky s bohatým výkladem. Další její cesta vedla do Razové, v níž si se zájmem prohlédla venkovský areál Centra Slezská Harta, jehož ubytovací zařízení bude zdarma certifikováno Svazem venkovské turistiky a agroturistiky. V Dolních Moravicích se seznámila s přitažlivým prostředím již certifikovaných penzionů Vincent a Mia. Když v Roudnu obdivovala Hájenku Na Volárně, venkovské ubytovací zařízení se stylovým interiérem, nedokázala skrýt své nadšení. „Myslela jsem si, že jsem snílek a bude hodně dlouho trvat, než budou na venkově nabízeny takové pobyty jako tady na Hájence …“

Předsedkyně Svazu venkovské turistiky a agroturistiky Ing. Zdenka Nosková obdivovala Hájenku Na Volárně. Sama si pořídila několik záběrů z jejího podmanivého interiéru.

Druhý den připravili organizátoři z Euroregionu Praděd prohlídku Farmy Bovine v Heřmanovicích, apartmánů rovněž certifikovaných Svazem venkovské turistiky a agroturistiky. Ve Staré Červené Vodě se Zdenka Nosková setkala s příjemnými lidmi z Kozí farmy U Nýdrlů.  Ochutnala jejich prvotřídní výrobky, pozorně si prohlédla areál farmy s nabídkou ubytování, které se brzo dočká prestižního certifikátu.

Jesenická venkovská turistika a agroturistika postupně přispívají k dalšímu zvyšování návštěvnosti regionu a především k prodlužování doby pobytu v přitažlivých ubytovacích a stravovacích zařízeních. „Chtěla bych vyjádřit poděkování Euroregionu Praděd za přístup k rozvoji venkovské turistiky a agroturistiky v České republice. Jmenovitě panu Ing. Michalu Blaškovi, Ph.D.,“ čteme v děkovném dopisu předsedkyně Ing. Zdenky Noskové, který zaslala vedení Euroregionu Praděd. „Díky jeho přístupu je možné v Euroregionu Praděd realizovat pilotní projekt zavedení značek Dovolená na statku, Dovolená na venkově a Zážitky na venkově.“

Výkonný manažer destinačního managementu Michal Blaško s potěšením zareagoval na slova uznání: „Pochvala samozřejmě patří všem aktivním členům Regionálního fóra cestovního ruchu a odborným, profesním partnerům Euroregionu Praděd. Jedná se především o novináře Moravské tiskové agentury, partnerské vysoké školy (Slezská univerzita v Opavě, VŠE Praha a Vysoká škola hotelová Praha) a partnerské cestovní kanceláře (CK ATIS a DCK Rekrea)“.

Dvoudenní studijní cesta Prázdniny na venkově úspěšně podpořila každodenní práci nejen navštívených venkovských podnikatelů při dalším zkvalitňování poskytovaných služeb turistům jesenických hor. Současně přispěla k viditelné propagaci a oblibě venkovského cestovního ruchu v našem regionu.

Jeseníky mají svým návštěvníkům opravdu co nabídnout. Ve stále větší oblibě je agroturistika. Foto Stanislav Juga.

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství Euroregionem Praděd vytvoří produkty se značkami „Dovolená na venkově“, „Dovolená na statku“ a „Zážitky na venkově“, a to s těmito partnerskými zařízeními:

*Pradědova galerie u Halouzků (Dovolená na statku),

*Farma Bovine (Dovolená na statku), *Kozí farma U Nýdrlů (Dovolená na statku), *Kozí farma Úvalno (Dovolená na statku), *Centrum Slezská Harta (Dovolená na venkově), *Hájenka Na Volárně (Dovolená na venkově), *Penzion Vincent (Dovolená na venkově), *Penzion Mia (Dovolená na venkově).

Do produktu budou rovněž zapojeny manufaktury poskytující zážitky na venkově v rámci zážitkového žetonu Praděd:

*Nedělní škola Stránské, *Vitrážová manufaktura, *Sklárna TOMI, *Kozí farma U Nýdrlů, *Ovčírna Domašov, *Schaumannovka (živá voda), *Med Milerski, *Muzeum turistických známek, *Džemy Fructusterrae, *Farma Bovine *Kozí farma Úvalno.

 Tiskovou zprávu připravila: Moravská tisková agentura, 30. října 2017.