Příští rok bude Jeseníky krášlit jedinečná atmosféra 1. republiky

Příští rok bude Jeseníky krášlit jedinečná atmosféra 1. republiky

17.10.2017 | Aktuality
Návštěvníci Jeseníků se mají v příštím roce, v němž si připomínáme 100. výročí vzniku Československa, opravdu nač těšit. Již dnes pro ně připravuje Euroregion Praděd ve spolupráci se společností Moravian-Silesian Tourism, s.r.o a se svými partnery novinku, která p?

Návštěvníci Jeseníků se mají v příštím roce, v němž si připomínáme 100. výročí vzniku Československa, opravdu nač těšit. Již dnes pro ně připravuje Euroregion Praděd ve spolupráci se společností Moravian-Silesian Tourism, s.r.o a se svými partnery novinku, která působivě oživí atmosféru nadcházející turistické sezóny. Za tímto účelem se uskutečnil první říjnové úterý v Hotelu VZ Ovčárna pod Pradědem workshop na téma „1. republika - meziválečné období v Jeseníkách“.

Pracovního jednání se zúčastnili přizvaní hosté, zástupci a představitelé některých významných ubytovacích a stravovacích zařízení Jesenicka, informačních center, ale i třeba Slezské univerzity. Přítomen byl manažer Petr Moc, zastupující Moravian-Silesian Tourism, organizaci zřízenou Moravskoslezským krajem a spolupracující s agenturou CzechTourism, který v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko zaštiťuje produkt 100. výročí vzniku 1. republiky.

Výkonný manažer destinační společnosti Euroregion Praděd Michal Blaško zdůraznil v úvodu workshopu, že tematické zaměření na období 1. republiky umožňuje získat marketingovou podporu státní příspěvkové organizace CzechTourism. Ta rozdělila prvorepublikové téma do několika celků, a to na architekturu a design, na příběhy dobového způsobu života a na lidové tradice a zvyky. Poté detailně představil návrh pasportu produktu „1. republika - meziválečné období v Jeseníkách“. Uvedl jeho hlavní části, komu především je určen a jaké nové zážitky s ním získají návštěvníci jesenických hor. A co netradičního budou moci zhlédnout, navštívit a poznat v kraji pod Pradědem.

Za 1. republiky flašinetáři hrávali na tržištích, dvorcích a ulicích měst. Snímek je z areálu ruční papírny ve Velkých Losinách. Foto: Stanislav Juga

Následovala prezentace Hlavní výstupy jednání s paměťovými organizacemi od Heleny Rybárové Kanceláře cestovního ruchu Euroregionu Praděd. Důraz se v ní kladl na rozmanitý obraz života meziválečné generace 1. republiky. Soustředila se na charakteristiku lidové stravy, vybavení kuchyň a světnic, na ukázky módy, rozvoj automobilů - a zejména na významné osobnosti regionu (básníky, prozaiky, herce). Nechyběly ani konkrétní zmínky o místních stavbách a podobách dřívější turistiky. Poskytnuté informace mají sloužit jako zdroj možných námětů při dalším obohacování produktu cestovního ruchu zaměřeného na meziválečné období v Jeseníkách.

V následující diskusi zdůraznil Petr Moc, že lidé v dnešní době chtějí více poznávat zvyky svých předků a zažívat dobovou atmosféru. Proto by nebylo dobré přibližovat a líčit dobu 1. republiky pouze jako „výstavní skříň“, ale pravdivě a bez přikrašlování ji vhodnými způsoby zprostředkovávat návštěvníkům Jeseníků. Na dotaz známého řezbáře Jiřího Halouzky, jak se může drobný podnikatel zapojit do připravovaného projektu, odpověděl Michal Blaško. „Nejedná se pouze o jednorázovou záležitost, ale o celý seriál událostí, k nimž bude možnost připojit se. Na realizaci produktu se mohou samozřejmě podílet drobní podnikatelé. Princip partnerství a účasti zůstává tradičně na bázi dobrovolnosti.“ Zmínil také, že například v Hotelu Praděd Thamm ve Zlatých Horách vznikne expozice kinematografů s ukázkami ze života 1. republiky. Již existující videosestřih z prvorepublikových Jeseníků by mohla uvádět informační centra a jiná veřejná a soukromá zařízení, aby ilustrovala jedinečnou atmosféru let 1918-1938.

Kancelář CR Euroregionu Praděd se zavázala, že zorganizuje další setkání se svými partnery k marketingové podpoře novinky příštího roku: „1. republika - meziválečné období v Jeseníkách“. Dále uspořádá tři semináře pro zaměstnance svých partnerů na téma kvalita služeb v cestovním ruchu s vazbou na standardy 1. republiky. Všem, kteří se zapojí do připravované marketingové aktivity, rozešle pasport produktu.

Oslavy výročí 1. republiky v příštím roce se staly ústředním tématem workshopu na Ovčárně. Foto: Michal Blaško

Některé náměty z jednání tři pracovních skupin workshopu na podporu produktu

„1. republika - meziválečné období v Jeseníkách“:

Externí expozice Hedva - Flemmich. Galerie Marie Kodovské. Otto Marburg - neurolog. Výstava v Muzeu Rýmařov - příběhy 1. republiky. Doplnění hry „Brány Jeseníků“ o speciální edici osobností, architektury a významných událostí 1. republiky. Společná prezentace Jeseníků na veletrhu Regiontour v Brně včetně expozice 1. republika - obrazy původního vzhledu měst a turistických cílů. Expozice muzea a IC Turistických známek v Janovicích, edice 1. republika. Krnovská synagoga - expozice židovských průmyslníků, prohlídky po stopách krnovských židů (architektura). Fotografování v dobových kostýmech v Krnovské synagoze. Trofeo Niké Jeseníky - eventy s historickými automobily, možnost projížďky. Osoblažka - 120 let železnice, Osoblažská krajka, loupežník Hotzenplotz. Vrbno - Drakov, výstava 1. republika, skláři a textil, těžba zlata, Vrbenské slavnosti. Jiříkov - Pradědova galerie. Bruntál - expozice 1. republika (životní styl, architektura), expozice osobnosti, jazzový festival (gastronomie + hudba), Klub za starý Bruntál (přednášky, prohlídky). Expozice hudebních nástrojů Ostružná - hudební večery, citery v Sudetech. Turistické pochody - Karlova Studánka - Barborka - Ovčárna - Švýcárna - Červenohorské sedlo. Zámek Linhartovy - dobová expozice. Flemmichova vila v Krnově a její expozice. Nedělní škola řemesel Stránské - výuka dobových řemesel. Ennea caffé - kavárny a obchůdky s dobovým podtextem. Hotel Praděd Thamm - expozice kinematografů.

Účastníci workshopu diskutovali o náplni oslav 100. výročí 1. republiky v Jeseníkách. Foto: Michal Blaško

Tiskovou zprávu připravila: Moravská tisková agentura, 17. října 2017.