Výstavu Zlatorudná krajina uvidíte do konce října

Výstavu Zlatorudná krajina uvidíte do konce října

24.09.2017 | Aktuality
Výstava Zlatorudná krajina - dobývání vzácných kovů v andělskohorském rudním revíru v kapli Nejsvětější Trojice v Suché Rudné je prodloužena do 31. října 2017. V této místní části obce Světlá Hora se nachází řada pozůstatků po hornické činnosti. Nepřehlédnutelné

Výstava Zlatorudná krajina - dobývání vzácných kovů v andělskohorském rudním revíru v kapli Nejsvětější Trojice v Suché Rudné je prodloužena do 31. října 2017. V této místní části obce Světlá Hora se nachází řada pozůstatků po hornické činnosti. Nepřehlédnutelné jsou velké povrchové dobývky související s nejstaršími fázemi těžby zlata, která zde probíhala s různou intenzitou od středověku až do počátku 20. století. I když se předpokládalo, že počátky zdejšího dolování jsou spojeny se založením Bruntálu v době před rokem 1213, přímé důkazy dlouho nebyly k dispozici. Teprve archeologický výzkum, vyvolaný v roce 2013 přístavbou penzionu Holzberg, odkryl v hloubce téměř pěti metrů pod současným povrchem pozůstatky dřevěných konstrukcí používaných při rozplavování vytěženého materiálu, které se podařilo dendrochronologicky datovat do 30. let 13. století. Akci pořádá Národní památkový ústav v Ostravě, Zkrášlovací spolek Suchá Rudná a obec Světlá Hora.