Setkání na téma zdraví z kraje Vincenze Priesnitze

Setkání na téma zdraví z kraje Vincenze Priesnitze

20.09.2022 | Ostatní
Dvaadvacátý ročník svatováclavského setkání Zdraví z kraje Vincenze Priessitze se koná ve dnech 28. a 29. září 2022 v Jeseníku. Vzhledem k 200. výročí založení prvního vodoléčebného ústavu na světě je letošním tématem sympózia Zdraví – životní hodnota, jejíž nenahraditelnost si v posledních letech uvědomujeme velmi intenzivně. Akce začne 28. září v kostele v Bílé Vodě mší k uctění památky řádových sester. Odpoledne se od 17 hodin koná v Rytířském sále Vodní tvrze slavnostní koncert ke Dni české státnosti vítěze hudební soutěže X-Factor Jiřího Zonygy.

Odborné vlastivědné sympozium na téma Zdraví z kraje Vincenze Priessnitze se uskuteční ve čtvrtek 29. září v Zimní zahradě Priessnitzova sanatoria v Lázních Jeseník. Výstupem konference bude tradiční svatováclavský sborník. Odpoledne se koná komentovaná prohlídka výstavy Vlastivědného muzea Jesenicka o nemocniční a lázeňské péči na Jesenicku. Ačkoliv se Jesenicko od 19. století pyšnilo vysokou koncentrací lázeňských zařízení, vývoj zdravotní péče prošel zdlouhavým vývojem. Specifiku tohoto rozvoje představí návštěvníkům textová část výstavy, doplněná o rozličné dobové předměty sloužící k lékařským a chirurgickým zákrokům. Vstup na obě čtvrteční akce je volný.