Nepřírodopis Jana Švankmajera uvidíte v Octopusu

Nepřírodopis Jana Švankmajera uvidíte v Octopusu

03.10.2023 | Ostatní
Působivá díla Jana Švankmajera můžete zhlédnout do 29. října 2023 v Rýmařově. Výstava s názvem Nepřírodopis v galerii Octopus přináší několik dílčích ukázek z bohaté výtvarné tvorby světoznámého filmaře, animátora, scénáristy, dramatika, výtvarníka a spisovatele. Na první pohled je zřejmé, že jde o díla formálně různorodá – koláže, kresby, frotáže, objekty, asambláže. Zjevná různorodost tvorby ale není nesourodá. Všechna zde prezentovaná díla nepůsobí jako nahodile roztříštěné jednotlivosti, naopak vykazují všudypřítomné rysy záhadné, byť zcela původní vnitřní jednoty.
Švankmajerův těžko zařaditelný výtvarný styl se v 60. letech rozvíjel souběžně s prací v divadle a s tvorbou animovaných filmů. Od konce 60. let se hlásí k surrealismu a koláže i kresby jsou jedním z jeho klíčových výtvarných prostředků. Jeho tvořivý projev spočívá v propojení vysokého s nízkým, agresivního s lyrickým, fatálního s groteskním. Významnou inspirací je pro Švankmajera příroda, kterou mění v anatomické novotvary fantaskních zvířecích a ptačích bytostí. Po roce 2000 vytváří Jan Švankmajer mediumní kresby jako svérázné art brut. Jejich základem je obvykle frotáž, vytvořená z náhodně rozhozených podkladů. Také Švankmajerovy novodobé relikviáře jsou často schránkami nejrůznějších zvířecích ostatků, ozdobených galanterními rekvizitami, jako jsou prýmky, umělé perly, knoflíky, střapce, doplněných kresbou.