Obdivujte více než dvě stě let starou kamennou pec v Drakově

Obdivujte více než dvě stě let starou kamennou pec v Drakově

23.01.2024 | Ostatní
Pokud se vydáte na výlet po Naučné stezce Údolím lapků z Drakova z Vrbna pod Pradědem – Mnichova, zastavte se u více než dvěstěleté technické památky dřevouhelné vysoké pece na Drakově. Tavilo se v ní železo, jde tedy o předchůdkyni vysokých pecí.
V současnosti, aby se nerozpadla, je stavba spoutána ocelovými lany a kovovými sítěmi. Záchranné práce koncem roku 2023 financovala obec Heřmanovice, jež o tuto zajímavou svědkyni minulosti pečuje. Jedenáct metrů vysoká pec, se základnou asi 6,5x6,5 metru, je nastříkána speciální hmotou, která vyplnila spáry mezi kameny, aby nevypadávaly. Lana jsou podložena krátkými trámky a celá stavba je přikryta plachtou. Ta ji chrání před povětrnostními vlivy, aby dovnitř nezatékalo a pec dále nedegradovala
Torzo Lorenzovy (česky Vavřincovy) hutě je poslední památkou na kdysi proslulou železářskou oblast v Horním Slezsku. Hutě stály přímo v lesích, aby se dřevěné uhlí nemuselo vozit příliš daleko. Tato kamenná pec byla vybudována kolem roku 1807. Pecím tohoto druhu se říkalo dýmačky a výroba železa v nich trvala dosti dlouho. V okolí se dodnes nachází zbytky vysokopecních strusek a dřevěného uhlí a na severní straně je patrná rýha přiváděcího vodního náhonu. Dřevouhelná vysoká pec Drakov je památkově chráněna od května 1958. V majetku obce Heřmanovice je od roku 1995.