Seznamte se s příběhem knih z hradu Sovince

Seznamte se s příběhem knih z hradu Sovince

06.02.2024 | Ostatní
S takzvanou sovineckou knihovnou se seznámíte od čtvrtku 8. února 2024 na nové výstavě zámku v Bruntále. Sovinecká knihovna se vám představí v mnohotvarosti své fyzické i obsahové podoby, jako studnice vědění i pobavení. Ukáže, že je bohatým souborem nejen samoúčelné sběratelské vášně, ale především vážného zájmu o svůj obsah. Souborem umožňujícím si představit charaktery osob, které se na jejím utváření podílely. Například v roce 1904 velmistr řádu Německých rytířů Evžen nechal na hradě nově zařídit interiéry, mezi nimi knížecích a kavalírských pokojů, zbrojnice a knihovny. V roce 1940 byla sovinecká hradní knihovna o téměř 20 000 svazcích převezena na bruntálský zámek. Vernisáž začíná v 16 hodin.
V rámci vernisáže výstavy Sovinecká knihovna se můžete těšit na křest knihy Záhadné předměty jesenických sbírek a setkat se s jejími autory a ilustrátory. Na tvorbě knihy se podíleli zaměstnanci jesenického, šumperského a bruntálského muzea, kteří v ní představují předměty ze svých sbírek, s nimiž se pojí nějaká pověst či záhada. Záhady, tajemno, legendy, mýty, otázky bez odpovědí totiž vždy vábí pozornost lidí a kurátoři muzejní sbírky nejsou výjimkou. Výstava Sovinecká knihovna potrvá do 2. června 2024.