Výstava Ve znamení černého kříže začne v Bruntále

Výstava Ve znamení černého kříže začne v Bruntále

09.04.2024 | Ostatní
Slavnostního zahájení výstavy Ve znamení černého kříže na zámku v Bruntále se můžete zúčastnit v sobotu 13. dubna 2024. Seznámíte se na ní s působením řádu německých rytířů, který na Bruntálsko přišel před více než čtyři sta lety. V roce 1621 ho sem přivedl velmistr Karl von Österreich.
Poodhalíte život a činnost této pozoruhodné osobnosti i úsilí, které členové řádu vynakládali na rozvoj regionu v oblasti ekonomické, duchovní a kulturní. „Návštěvníkům přiblížíme, že byli nejen dobří ekonomové a podnikatelé, ale ovlivňovali i vzhled krajiny, podobu vzdělávání a v neposlední řadě i zdravotnictví a lázeňství,“ říká Ema Havelková, ředitelka Muzea Bruntál. Výstavu tvoří výběr předmětů ze sbírek Muzea v Bruntále, který umožňuje nahlédnout na všestrannost, s níž řád působil na Bruntálsku až do druhé světové války.
Součástí výstavy je rovněž digitální interaktivní mapa, která na reliéfu krajiny znázorňuje působení řádu v různých odvětvích. Za přispění Ministerstva kultury České republiky vydalo Muzeum v Bruntále stejnojmenný katalog. Ten obdržíte zdarma na vernisáži. Pokud ji nestihnete, pak výstavu můžete navštívit od 14. dubna do 31. října 2024.